26-27 października - ograniczenia w parkowaniu

W dniach 26 i 27 października wystąpią ograniczenia w parkowaniu na ulicach: Cybulskiego, Szajnochy i Kuźniczej związane z realizacją zdjęć do filmu "Framed". W dniu 5 listopada ograniczenia w parkowaniu wystąpią również na ulicy Katedralnej - dla potrzeb organizacji zaplecza i zdjęć do filmu "Mahakumbh."


Informujemy, że w dniach 26 i 27 października wystąpią ograniczenia w parkowaniu na ulicach: Cybulskiego, Szajnochy i Kuźniczej związane z realizacją zdjęć do filmu "Framed". W dniu 5 listopada ograniczenia w parkowaniu wystąpią również na ulicy Katedralnej - dla potrzeb organizacji zaplecza i zdjęć do filmu "Mahakumbh." 

Producentem zdjęć do filmu "Framed" jest LITTLE TREE Productions Sp. z o.o.  ul.Chełmska 21 Warszawa.
- ul. Cybulskiego  - tylko w dniu  27.10.2014 r. pod parkowanie pojazdów zaplecza zajęcie powierzchni  285 m2 
- ul. Szajnochy  w dniu 26.10.2014 r zajęcie powierzchni 300m2 - dla potrzeb jak wyżej
- ul. Kuźnicza 26-27.10.2014 r.  zajęcie powierzchni 65m 2 - j.w.
- ul.Kuźnicza  + pl. Uniwersytecki  dla potrzeb prowadzenia kamery w celu realizacji w/w filmu,  bez ustawiania inscenizacji   - w dniu 26 i 27.10.2014r. ,

Na wniosek Film Polska Productions Sp. z o.o. ul. Koło Strzelnicy 12  30-219 Kraków, producenta filmu "Mahakumbh",  w dniu 5 listopada zajęte będą następujące fragmenty ulic:
-  ul. Najświętszej Marii Panny róg  Św. Jadwigi  21m2 
-  ul. Katedralna o pow. 75m2  -  pod parkowanie pojazdów zaplecza oraz dla prowadzenia kamery  bez zamknięcia ulicy i mostu Tumskiego o pow. 51m2. 

źródło: ZDIUM

Zgłoś uwagę