25 czerwca: zmiana nazw przystanków

Od 25 czerwca cztery przystanki MPK we Wrocławiu zmieniają swoje nazwy.


  1. "Długosza", który zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu alei Kromera z ulicą Czajkowskiego na "Kromera (Czajkowskiego)"
  2. "Pretficza", który zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ulicy Kruczej, Stalowej i Mieleckiej na "Krucza (Mielecka)"
  3. "Bzowa", który zlokalizowany przy skrzyżowaniu ulicy Grabiszyńskiej i Bzowej w rejonie dawnej zajezdni autobusowej przy ulicy Grabiszyńskiej na "Bzowa (Centrum Zajezdnia)"
  4. "Godebskiego", który zlokalizowany jest przy skrzyżowaniu ulicy Mickiewicza i Godebskiego na "Godebskiego (AWF Wrocław)"
Zgłoś uwagę