17 czerwca – kontrola parkingowa

Straż Miejska Wrocławia prowadzi stałe działania, ukierunkowane na przeciwdziałanie nieprawidłowościom w zatrzymywaniu i postoju pojazdów oraz udrożnianiu ciągów komunikacyjnych.


Miejsca objęte szczególnym nadzorem, na których można spodziewać się zintensyfikowanych działań strażników:

  • ul. Skłodowskiej-Curie / ul. Nehringa – chodnik przy Pizza Hut
  • ul. Polaka
Zgłoś uwagę