16 czerwca – kontrola parkingowa

Lista ulic


Ulice objęte kontrolą:

  • Litomska,
  • pl. bp. Nankiera;
  • ul. Nożownicza;
Zgłoś uwagę