Ogłoszenie o konkursie: 1.4.2 D Schemat 1.4 D Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA oraz GMINA WROCŁAW pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 1 "Przedsiębiorstwa i innowacje" Działania 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Poddziałania 1.4.2 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF” Schemat 1.4 D "Schemat 1.4 D "Promocja oferty gospodarczej regionu na rynkach krajowych i międzynarodowych".


Aktualna wersja elektroniczna wniosku o dofinansowanie - działanie 1.4 D znajduje się pod tym adresem: kliknij.

Informacja o naborze wraz z pełną dokumentacją konkursową znajduje się w poniższych załącznikach:

Załączniki do pobrania - zip

Lista projektów, które uzyskały pozytywną ocenę zgodności ze Strategią ZIT WrOF - pdf

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - plik docx

Lista projektów ocenionych pozytywnie - plik pdf

Wyniki weryfikacji technicznej - plik pdfZgłoś uwagę