Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych: 14-17 maja

Czy Polska jest gotowa na imigrantów? Jaka przyszłość czeka Romów w Europie? Te i inne tematy będą dyskutowane podczas majowego forum poświęconego migracjom.


IV Forum ds. Lokalnych Polityk Migracyjnych odbędzie się we Wrocławiu, od 14 do 17 maja. Forum to ogólnopolskie wydarzenie, na którym spotykają się ludzie w praktyce zajmujący się sprawami migracji:  eksperci, przedstawiciele środowisk imigranckich oraz instytucji publicznych.

Podczas spotkań będą omawiane m.in. aktualne problemy migracji, wynikające np. z konfliktu zbrojnego na Ukrainie i islamofobii związanej z atakami terrorystycznymi. Uczestnicy będą mogli podzielić się swoimi doświadczeniami i dobrymi praktykami, oraz znaleźć partnerów do wspólnych działań.

W ramach 4-dniowego forum zaplanowano m.in.:

 

  • otwartą debatę pt. „Migranci z Ukrainy”. Wezmą w niej udział szef Urzędu ds. Cudzoziemców, przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz prawnik zajmujący się pomocą migrantom. Goście spróbują odpowiedzieć na pytania: Jak Polska przygotowuje się na tę imigrację? Co można zmienić w polskim prawie, aby zapobiec wykorzystywaniu ukraińskich pracowników?
  • zamknięte grupy robocze (dotyczące np. przeciwdziałania przemocy wobec migrantek) oraz otwarte panele eksperckie poświęcone m.in. migracji Romów na terenie Unii Europejskiej, polityki samorządu wobec cudzoziemców na przykładzie m. st. Warszawy czy dzieci-migrantów w polskim systemie oświaty)
  • wydarzenia towarzyszące – koncert, prezentacje organizacji zajmujących się migracją i kulturą.
  • wręczenie nagrody Miasta Otwarte stanowiącej wyróżnienie wyróżnienie działań samorządów miejskich na rzecz integracji imigrantów.

Szczegółowy program - TUTAJ.

Miejsca spotkań:

Inauguracja wydarzenia odbędzie 14 maja w Synagodze pod Białym Bocianem. Debaty będą się odbywały się w Synagodze (debata o Ukrainie) oraz w Sanatorium Kultury (debata o Romach - Przejście Garncarskie 2). Grupy robocze i panele eksperckie odbędą się w Centrum Reanimacji Kultury (ul. Jagiellończyka 10c/d), Eko Centrum (ul. św. Wincentego 25A), Nadodrzańskim Centrum Wsparcia MOPS (ul. Rydygiera 45A, bud. B, wejscie C) oraz w Konturach Kultury (ul. Jagiellończyka 10A).

Złoty Wachlarz dla Forum

Forum organizowane jest w ramach projektu Lokalne Międzysektorowe Polityki na rzecz Integracji Imigrantów oraz Krajowej Platformy Współpracy na rzecz Integracji. Projekt organizuje: Fundacja Inna Przestrzeń i lubelskie Stowarzyszenie Homo Faber, Urząd m. st. Warszawy oraz Icelandic Human Rights Centre. Gospodarzem wrocławskiej edycji jest Stowarzyszenie Nomada. W 2014 roku organizatorzy Forum otrzymali Złoty Wachlarz – nagrodę Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji za najlepszy projekt wspierający integrację imigrantów. Poprzednie edycje odbyły się w Krakowie, Lublinie i Warszawie.

Anna Malta

Zgłoś uwagę