14 czerwca – kontrola parkingowa

Straż Miejska Wrocławia prowadzi stałe działania, ukierunkowane na przeciwdziałanie nieprawidłowościom w zatrzymywaniu i postoju pojazdów oraz udrożnianiu ciągów komunikacyjnych.


Poniżej przedstawiamy miejsca objęte szczególnym nadzorem, na których można spodziewać się zintensyfikowanych działań strażników.

  • ul. Krucza-skrzyżowanie z ul. Grochową przy kościele,
  • ul. Sztabowa - od Powstańców Śl. do Ślężnej.
Zgłoś uwagę