1 grudnia - zmiany w lokalizacji przystanków na ul. Buforowej

W związku z planowanym wprowadzeniem organizacji ruchu zastępczego polegającym na zamknięciu ul. Klasztornej oraz zmianie lokalizacji przystanku autobusowego przy osiedlu Mała Toskania przy ul. Buforowej.


Od dnia 1 grudnia 2018 r. zostanie wyłączony z trasy linii 110, 255, 900L, 910 w kierunku do Iwin przystanek tymczasowy nr 46111 "Konduktorska". Przystanek nr 26108 "Konduktorska" (w relacji do centrum) z aktualnej lokalizacji zostanie przeniesiony w docelowe miejsce przy skrzyżowaniu ul.
Buforowej z ul. Konduktorską. Zgłoś uwagę