1-4 czerwca zmiany organizacji ruchu

1 czerwca kierowców czekają zmiany na ul. Gorlickiej. 2-3 czerwca będzie zakaz parkowania pod Hotelem Monopol a 4 czerwca ruszy remont torowiska na ul. Kazimierza Wielkiego.


ul. Gorlicka
Z dniem 1 czerwca zostanie rozszerzona strefa zamieszkania na ulicy Gorlickiej, która odtąd będzie obejmowała odcinek od ul. Krzywoustego aż do ulic Mulickiej i Nowogorlickiej. Zmiana wprowadzona zostanie na wniosek zarządzającego ruchem. Przypominamy, że w strefie zamieszkania:
- ograniczenie prędkości do 20 km/h.
- parkowanie jedynie w miejscach do tego wyznaczonych
- brak oznaczeń pionowych przy progach spowalniających
- przy opuszczaniu strefy zamieszkania, należy ustąpić pierwszeństwa wszystkim wszystkim uczestnikom drogowego.

ul. Heleny Modrzejewskiej
W dniach 2 i 3 czerwca na ulicy Heleny Modrzejewskiej obowiązywał będzie zakaz parkowania po stronie hotelu Monopol jak też po stronie gmachu Opery. Zmiany w organizacji ruchu zostaną wprowadzone dla potrzeb organizacji Wrocław Global Forum.

ul. Dworcowa
Od 6 czerwca na wysokości numerów 5 do 11 (przy ul. Kniaziewicza) rozpocznie się naprawa zapadniętej nawierzchni jezdni i zajęte będą dwa z trzech pasów ruchu.
>Przebrukowanie nierównej kostki (wraz z oczekiwaniem na związanie zaprawy łączącej) potrwa ok. 3 tygodnie.
skrzyżowanie Kazimierza Wielkiego/ św. Mikołaja
4 czerwca rozpocznie się remont torowiska na skrzyżowaniu ul. Kazimierza Wielkiego i św. Mikołaja.
Wymiana zużytych krzyżownic, rozjazdów i zabudowy torowiska wraz z jego podbudową wymaga wstrzymania komunikacji tramwajowej na okres trzech tygodni. Samochody będą się poruszały tylko jednym pasem w bezpośrednim sąsiedztwie placu budowy. 

Objazdy dla tramwajów i autobusów Zgłoś uwagę