Wrocławska Rada Kobiet

Nadzór nad radą pełni wiceprezydent Anna Szarycz

Dokumenty potwierdzające powołanie rady: ZARZĄDZENIE NR 6941/13 PREZYDENTA WROCŁAWIA z dnia 8 marca 2013 r.  

Zadania rady: Rada dla władz Wrocławia pełni funkcję doradczo-opiniujcą 
w sprawach dotyczących życia społeczno-gospodarczego Miasta. Członkowie rady reprezentują instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, uczelnie oraz podmioty gospodarcze. Wśród kluczowych obszarów zainteresowania i wsparcia rady jest m.in. wsparcie rodziców 
w zakresie godzenia obowiązków zw. z opieką nad dziećmi i pracą zawodową, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców dzieci niepełnosprawnych oraz wsparcie rodzin w zakresie opieki nad osobami starszymi.

Skład rady

Przewodniczący - nie ma
Osoba do kontaktu - Joanna Nyczak

joanna.nyczak@um.wroc.p

  • Anna Grabowska - Dyrektor Fundacji Promyk Słońca
  • Maria Wanda Kopertyłska - prof. dr hab. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
  • Violetta Kutlubasis-Krajewska Dyrektor Centrum Sztuki WRO/WRO Art Center
  • Agnieszka Orłowska – Wroclaw Global Business Center Managing Director Hewlett-Packard
  • Joanna Nyczak – dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych UM Wrocławia
  • Natalia Rudolf-Niewójt – współwłaściciel Vademecum sp.z.o.o.
  • Katarzyna Wawrzyniak – członek Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Komenda Miejska Policji
  • Beata Zientek – Wiceprezes Stowarzyszenia Sędziów Sądów Rodzinnych w Polsce, Sędzia Sądu Okręgowego we Wrocławiu
Zgłoś uwagę