Wrocławska Rada Kobiet

  • rada kobiet, erocław

    Tradycyjnie, prezydent miasta dziękuje poprzedniej Radzie Kobiet i gratuluje nowo powołanym jej członkiniom


Zgłoś uwagę