Wrocławska Rada Edukacji Dzieci i Młodzieży

Nadzór nad radą pełni wiceprezydent Anna Szarycz

Dokumenty potwierdzające powołanie rady: ZARZĄDZENIE PREZYDENTA WROCŁAWIA  nr 3204/15 z dnia 31.12.2015 r.  

Zadania rady:

Do zadań Rady Edukacji należy:

   1) opiniowanie koncepcji i dokumentów strategicznych mających na celu
      rozwój edukacji;
   2) opiniowanie propozycji działań operacyjnych;
   3) monitoring wdrażania Wrocławskiej Strategii Edukacyjnej;
   4) inicjowanie  i rekomendowanie Prezydentowi  Wrocławia nowatorskich
      projektów edukacyjnych.

Skład rady:

Przewodniczący - Bohdan Aniszczyk
Osoba do kontaktu - Beata Rolska, beata.rolska.@um.wroc.pl
Bohdan Aniszczyk, banisz@wp.pl

 aktualny skład Rady: 

   1) Bohdan Aniszczyk - przewodniczący Rady; Rada Miejska Wrocławia
   2) Jarosław Delewski - dyrektor Departamentu Edukacji;
   3) Izabela Koziej - dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 3;
   4) Prof. Robert Kwaśnica - Rektor Dolnośląskiej Szkoły Wyższej;
   5) Prof. Roman Galar - Politechnika Wrocławska;
   6) Jarosław Obremski - Senator RP;
   7) Jarosław Krauze - Rada Miejska Wrocławia;
   8) Prof. Andrzej Łoś - Uniwersytet Wrocławski;
   9) Maciej Litwin - Uniwersytet Wrocławski;
   10) Lilla Jaroń - Wicedyrektor Wojewódzkiego Dolnośląskiego Urzędu Pracy ;
   11) Tomasz Janoś - Dyrektor Biura Współpracy z Uczelniami Wyższymi UMW.
 
Zgłoś uwagę