UWr: Likwidują trzysemestralne studia z chemii

Na Uniwersytecie Wrocławskim zamykają trzysemestralne stacjonarne studia II stopnia na kierunku chemia, bo zainteresowanych nimi było niewielkie. Inne uczelnie jeszcze nie planują zamykania mniej popularnych studiów.

  • Budynki Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, fot. Tomasz Walków

    Budynki Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, fot. Tomasz Walków


Decyzję o likwidacji trzysemestralnych studiów magisterskich na kierunku chemia senat Uniwersytetu Wrocławskiego podjął na styczniowym posiedzeniu. Od kolejnego roku akademickiego nie będzie prowadzona rekrutacja na tym kierunku. - Przyczyny likwidacji trzysemestralnej chemii II stopnia są bardzo prozaiczne - zbyt małe zainteresowanie – informuje Michał Raińczuk z biura prasowego Uniwersytetu Wrocławskiego.- Natomiast  dwuletnia chemia, magisterska, z wieloma specjalnościami, jak najbardziej zostaje

Stacjonarne trzysemestralne studia chemiczne II stopnia to nie jedyny kierunek z nieliczną obsadą. Na Uniwersytecie jest jeszcze kilka specjalności, którymi zainteresowało się bardzo mało osób. Na zaoczne studia magisterskie na historii, kulturoznawstwie, zarządzaniu środowiskiem przyrodniczym wybrały pojedyncze osoby. Na kolejnych ponad dziesięciu specjalnościach studentów będzie nie więcej niż 10.

- W bieżącej rekrutacji kierunki nieuruchomione z powodu zbyt małej liczby chętnych to między innymi zarządzanie, studia II stopnia niestacjonarne, i energetyka studia II stopnia w języku angielskim – mówi Michał Ciepielski z Politechniki Wrocławskiej.

Najwięcej tych, co zamierzają do stopnia inżyniera dodać „magistra” starało się w tym roku o przyjęcie na Wydział Mechaniczny, wybierali mechanikę i budowę maszyn (zarówno studia w języku polskim, jak i zajęcia prowadzone po angielsku). Popularne są także studia II stopnia na architekturze. W sumie kandydatów było niemal dokładnie tylu, co w ubiegłym roku – 4072, ale na studia magisterskie przyjęto 3826 osób, trzysta więcej niż w poprzednim roku akademickim.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym ok. 70 procent absolwentów studiów licencjackich i inżynierskich kontynuuje naukę na studiach magisterskich. - Największym zainteresowaniem cieszyła się technologia żywności i żywienie człowieka oraz nowy kierunek: zarządzenie jakością i analiza żywności – podkreśla Jolanta Cianciara, rzeczniczka prasowa uczelni.  - Od trzech lat widzimy wyraźnie coraz większe zainteresowanie kierunkami na Wydziale Nauk o Żywności. Tradycyjnie dużym zainteresowaniem cieszy się kierunek geodezja i kartografia.

Kolejny rok z rzędu niewielu chętnych jest na studia magisterskie na technice rolniczej i leśnej. Zaskoczeniem dla władz uczelni jest mała liczba kandydatów na inżynierii i gospodarce wodnej. Jeszcze niedawno był to tzw. kierunek zamawiany (najlepsi studenci otrzymywali dodatkowe stypendia), a był zdecydowanie bardziej oblegany. Mimo nikłego zainteresowania uczelnia nie przymierza się do wygaszenie tego kierunku.

Także na Uniwersytecie Ekonomicznym aż ok. 70 procent studentów zostaje na uczelni na studiach magisterskich. - Najwięcej studentów finansów i rachunkowości kontynuuje naukę na tym samym kierunku na studiach II stopnia. To najpopularniejszy kierunek na naszej uczelni – podkreśla Jolanta Nowacka, rzeczniczka prasowa UE. - Jest też spora grupa studentów, która chce wzbogacić swoje wykształcenie i, na przykład, po ekonomii wybierają zarządzanie lub po zarządzaniu kontynuują naukę na kierunku finanse i rachunkowość.

Zgłoś uwagę