Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego
ul. P. Włodkowica 20, 50-072 Wrocław

Godziny pracy: poniedziałek - piątek: godz. 8.00-17.15

Sekretariat:
pok. 25, II piętro
tel. +48 71 777 91 50, 777 91 51
faks +48 71 777 91 52
e-mail: usc@um.wroc.pl

Opis struktury jednostki:

Dział Urodzeń i Zgonów

 • sprawy urodzeń
  pok. 14, 15, 17, I piętro
  tel. +48 71 777 91 61, 777 91 63, 71 777 76 23
 • sprawy zgonów
  pok. 2, parter
  tel. 71 777 71 69, 71 777 72 04, fax 71 777 72 49

Dział Małżeństw 
pok. 2, parter
pok. 24, II piętro 
tel. +48 71 777 91 55, 777 91 89, 777 91 59 

Dział Archiwum 
pok. 2, parter 
tel. +48 71 777 91 71, 777 91 79, 777 91 82 

Stanowisko ds. obsługi aktów stanu cywilnego w języku niemieckim 
pok. 27, II piętro 
tel. +48 71 777 91 53 

Stanowisko ds. zmian imion i nazwisk 
pok. 27, II piętro 
tel. +48 71 777 91 66

 

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje małżeństwa, urodzenia i zgony oraz wszystkie zmiany w aktach stanu cywilnego wynikające z postanowień i wyroków sądu, decyzji administracyjnych i  przewidzianych prawem oświadczeń strony.
Dokumenty, które stanowią podstawę sporządzania aktów stanu cywilnego, nie podlegają zwrotowi.

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

 1. Odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego.
 2. Zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku.
 3. Zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego.

Przepisy nie przewidują wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym i o stanie rodzinnym.
Akty stanu cywilnego przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego przez 100 lat, a potem przekazywane są do Archiwum Państwowego.
Sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego załatwiane są niezwłocznie, w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego strona jest o tym pisemnie poinformowana.

 

Powrót do góry  
Zgłoś uwagę