Urząd Miejski Wrocławia - godziny pracy o okresie świąteczno-noworocznym

29, 30 grudnia

 • Urząd Stanu Cywilnego, ul. Włodkowica 20 czynne w godzinach 8.00-18.30

31 grudnia 2014 r. (sylwester)

 • Urząd Stanu Cywilnego, ul. Włodkowica 20 czynne w godzinach 8.00-15.15

Sekretariat
50-072 Wrocław
ul. P. Włodkowica 20
pok. 25, II piętro
tel. +48 71 777 91 50, 777 91 51
faks +48 71 777 91 52
e mail: usc@um.wroc.pl

Kierownik USC: Henryk Kalinowski
Zastępca Kierownika USC: Danuta Buła
Zastępca Kierownika USC: Małgorzata Jachymiak
Zastępca Kierownika USC: Małgorzata Stygar


Struktura:
 • Dział Urodzeń i Zgonów
  nadzoruje Zastępca Kierownika USC: Danuta Buła
  • sprawy urodzeń
   pok. 14, 15, 17, I piętro
   tel. +48 71 777 91 61, 777 91 63, 71 777 76 23
  • sprawy zgonów
   pok. 2, parter
   tel. +48 71 777 71 69, 777 72 04
   fax +48 71 777 72 49

 • Dział Małżeństw 
  nadzoruje Zastępca Kierownika USC: Małgorzata Stygar
  pok. 2, parter, 
  pok. 24, II piętro 
  tel. +48 71 777 91 55, 777 91 89, 777 91 59 

 • Dział Archiwum 
  nadzoruje Zastępca Kierownika USC: Małgorzata Jachymiak
  pok. 2, parter 
  tel. +48 71 777 91 71, 777 91 79, 777 91 82 

 • Stanowisko ds. obsługi aktów stanu cywilnego w języku niemieckim 
  pok. 27, II piętro 
  tel. +48 71 777 91 53 

 • Stanowisko ds. zmian imion i nazwisk 
  pok. 27, II piętro 
  tel. +48 71 777 91 66

Urząd Stanu Cywilnego rejestruje małżeństwa, urodzenia i zgony oraz wszystkie zmiany w aktach stanu cywilnego wynikające z postanowień i wyroków sądu, decyzji administracyjnych i  przewidzianych prawem oświadczeń strony.
Dokumenty, które stanowią podstawę sporządzania aktów stanu cywilnego, nie podlegają zwrotowi.

Z ksiąg stanu cywilnego wydaje się:

 1. odpisy zupełne i skrócone aktów stanu cywilnego;
 2. zaświadczenia o dokonanych w księgach stanu cywilnego wpisach lub ich braku;
 3. zaświadczenia o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego;

Przepisy nie przewidują wydawania zaświadczeń o stanie cywilnym i o stanie rodzinnym.
Akty stanu cywilnego przechowywane są w Urzędzie Stanu Cywilnego przez 100 lat, a potem przekazywane są do archiwum państwowego.
Sprawy w Urzędzie Stanu Cywilnego załatwiane są niezwłocznie, w przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego strona jest o tym pisemnie poinformowana.

Procedury realizowane przez Urząd Stanu Cywilnego dostępne są w zakładce Poradnik Klienta


Godziny pracy
Od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 17:15

Zgłoś uwagę