Tworzenie fundacji i stowarzyszeń – szkolenie

Szkolenie odbędzie się 3 października


Szkolenie odbędzie się w poniedziałek 03.10.2016, w godz. 16.00-20.00

Prowadzący:

Grzegorz Tymoszyk

Pedagog i działacz społeczny, prezes Fundacji „Umbrella” i koordynator Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, wykładowca w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego.

Program szkolenia:

  • Problem społeczny i pomysł na jego rozwiązanie jako podstawa tworzenia organizacji.
  • Wybór rodzaju organizacji jako narzędzia do efektywnego dokonania społecznej zmiany.
  • Proces a nie moment - przygotowanie do powołania organizacji.
  • Podstawy prawne tworzenia i działania organizacji.
  • Rejestracja organizacji w Krajowym Rejestrze Sądowym.
  • Gdzie szukać pomocy i wsparcia przy tworzeniu organizacji.

Warunki rekrutacji:

  • Szkolenie skierowane jest do: grup inicjatywnych działających na terenie Wrocławia do trzech lat od daty zawiązania/ osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowej, zamieszkałych we Wrocławiu.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (http://goo.gl/forms/EQE2dMscq) do dnia 27.09.2016 r.
  • Decyduje kolejność zgłoszeń.
  • Ilość miejsc ograniczona.
Zgłoś uwagę