Szpitale, przychodnie

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
ul. Borowska 213, 50-556 Wrocław
informacja:
+48 71 733 11 10 od 7.30 do 15.00
Szpitalny Oddział Ratunkowy:
+48 71 733 29 64 czynny 24 h
rejestracja do poradni:
+48 71 733 16 00 od 7.30 do 18.00

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1
ul. M. Curie-Skłodowskiej 58, 50-369 Wrocław 
Informacja i rejestracja: +48 71 784 26 41
poniedziałek-piątek: 8.00 - 14.00

Kliniki Szpitala
Kliniki ul. M. Curie-Skłodowskiej
Izba Przyjęć Zespołu Klinik Wewnętrznych
Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
Klinika Chirurgii Przewodu Pokarmowego i Chirurgii Ogólnej
Zakład Radiologii Ogólnej i Pediatrycznej
Klinika Chirurgii i Urologii Dziecięcej
Klinika Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia
Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii Dziecięcej i Anestezjologii

Kliniki ul. T. Chałubińskiego
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Klinika Dermatologii, Wenerologii i Alergologii
Klinika Ginekologii i Położnictwa

Kliniki ul. L. Pasteura
Klinika Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku
Klinika Endokrynologii, Diabetologii i Leczenia Izotopami
Klinika Psychiatrii
Klinika Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Alergologii

Kliniki Pediatryczne ul. J. Hoene-Wrońskiego 13c
Klinika Endokrynologii i Diabetologii Wieku Rozwojowego
Klinika Pediatrii, Alergologii i Kardiologii

Kliniki Pediatryczne ul. O. Bujwida 44
Klinika Pediatrii i Chorób Infekcyjnych
Klinika Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej

Dolnośląski Szpital Specjalistyczny im. T.Marciniaka
- Centrum Medycyny Ratunkowej
ul. R.Traugutta 116, 50-420 Wrocław
Centrala: +48 71 789 02 00
Szpitalny Oddział Ratunkowy: +48 71 789 01 65
Lokalizacja przy Al. Wiśniowa 36, 53-137 Wrocław
Izba Przyjęć:
+48 71 360 20 03 - rejestracja

Specjalistyczny Szpital im. A.Falkiewicza
ul. Warszawska 2, 52-114 Wrocław
rejestracja: + 48 71 342 86 31 do 39 wew. 260
poniedziąłek-piątek: 8.00-14.30

Szpital i Przychodnia MSWiA
ul. Ołbińska 32, 50-233 Wrocław

IV Wojskowy Szpital Kliniczny
ul. R. Weigla, 50-981 Wrocław
informacja - +48 71 72 10 373, 261 660 373

Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc
ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
informacja: +48 71 334 94 00

Dolnośląskie Centrum Onkologii
ul. Hirszfelda 12, 53-413 Wrocław
Informacja o telefonach

Dolnośląskie Centrum Medyczne DOLMED S.A.
ul. Legnicka 40, 53-674 Wrocław
rejestracja: +48 71 771 17 11
e-mail: dolmed@dolmed.pl

Dolnośląski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy
ul. Oławska 14, 50-123 Wrocław
rejestracja: +48 71 344 93 00, 344 93 53

Dzienny Ośrodek Psychiatrii i Zaburzeń Mowy dla Dzieci i Młodzieży
ul. Wołowska 9, 51-116 Wrocław
tel. +48 71 352 84 12

EMC Instytut Medyczny S.A
EuroMediCare Szpital Specjalistyczny z Przychodnią
ul. Pilczycka 144-148, 54-144 Wrocław
informacja i rejestracja:
+48 71 711 74 00, 801 000 880
obsługa pacjentów płatnych:
+48 71 71 17 411, 801 000 830
e-mail: wroclaw@emc-sa.pl

Przychodnia przy Łowieckiej we Wrocławiu
ul. Łowiecka 24, 50-220 Wrocław
informacja i rejestracja tel.
+48 71 711 74 00, 801 000 880
obsługa pacjentów płatnych:
+48 71 711 74 11, 801 000 830
e-mail: lowiecka@emc-sa.pl

Zespół Przychodni Formica we Wrocławiu
ul. Królewska 30, 51-200 Wrocław
tel. +48 71 329 78 84
e-mail: formica@emc-sa.pl

Dolnośląskie Centrum Zdrowia Psychicznego Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Korzeniowskiego 18
50-226 Wrocław, tel. 71 77 66 200

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
ul. Kamieńskiego 73A, 51-124 Wrocław
centrala telefoniczna: +48 71 327 01 00

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego
ul. Koszarowa 5, 51-149 Wrocław
centrala: +48 71 326 13 25, 326 13 27 do 31, 71 395 74 00

Dolnośląskie Centrum Pediatryczne im. J. Korczaka
ul. Koszarowa 5, 51-149Wrocław
tel. 71 326 13 25, 71 326 13 27 do 31, 71 39 57 400

Wojewódzki Zespół Specjalistycznej Opieki Zdrowotnej
ul. Dobrzyńska 21/23, 50-403 Wrocław
centrala: +48 71 774 77 00
rejestracja: +48 71 774 77 03 do 707

Dolnośląskie Centrum Dziecięce Sp. z o.o.
Aleja Wiśniowa 83 D-E, Wrocław 53-126
Informacja o lekarzach i rejestracja: +48 71 364 16 96, +48 519 310 901
Poniedziałek – piątek 8.00 – 20.00, rejestracja@dcd.wroclaw.pl

Wrocławskie Centrum Rehabilitacji i Medycyny Sportowej
Dział Rehabilitacji Dorosłych
Ul. Chopina 5/7, Wrocław 51-609
Informacja i rejestracja: + 48 71 348 25 16
Dział Fizjoterapii Dziecięcej
Al. Wiśniowa 85 D
Informacja i rejestracja: +48 71 330 62 07 lub + 48 722 333 438

Zgłoś uwagę