Szkolenie: Współpraca organizacji pozarządowych z biznesem

Zapisy trwają do 1 grudnia


Termin: wtorek 06.12.2016, w godz. 15.00-20.00

Prowadzący:

Stanisław Skórski – wieloletni działacz społeczny. Obecnie jest prezesem fundacji Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu, która wspiera podnoszenie kompetencji NGO oraz współpracą na linii NGO/Biznes. Organizator licznych projektów społecznych takich jak: Innowacyjne NGO, Akademia Rozwoju Lidera Społecznego czy konferencja Laboratorium Odpowiedzialnego Biznesu. Pomaga organizacjom pozarządowym w budowaniu relacji z biznesem, tworzeniem strategii rozwoju oraz usprawnianiu działań NGO.

Program szkolenia:                                                                      

1. Współpraca z biznesem – wprowadzenie

2. Dlaczego warto współpracować z biznesem?

3. Korzyści ze współpracy dla biznesu

4. Korzyści ze współpracy dla NGO

5. Proces kontaktu z biznesem

6. Społeczna odpowiedzialność biznesu CSR

w budowaniu relacji

7. Wolontariat pracowniczy/kompetencyjny

Warunki rekrutacji:

Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych/grup inicjatywnych działających na terenie Wrocławia do trzech lat od daty rejestracji/zawiązania. Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (http://goo.gl/forms/EQE2dMscqQ)do dnia 01.12.2016 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zgłoś uwagę