Szkolenie: Kadry i płace w organizacjach pozarządowych

Termin: 17.05.2016r. godz. 9.00 – 15.30. Szkolenie skierowane jest do organizacji pozarządowych/grup inicjatywnych działających na terenie Wrocławia do trzech lat od daty rejestracji/zawiązania. Zgłoszenia poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 12.05.2016 r.


Program szkolenia:
1. Umowy cywilno-prawne
2. Zasady prowadzenia dokumentacji kadrowo-płacowej
3. Naliczanie wynagrodzeń-zobowiązania wobec ZUS i US
4. Rozliczenia wynagrodzeń w projektach
Prowadzący:
Agnieszka Cisowska-Szul – Absolwentka Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii na kierunkach: administracja oraz ekonomia menedżerska. Słuchaczka studiów podyplomowych z zakresu przygotowania pedagogicznego o tematyce administracyjno-prawnej oraz z zakresu ekonomii. W Centrum Sektor 3 zajmuje się doradztwem i wspieraniem organizacji pozarządowych w zakresie rachunkowości i rozliczania projektów.

Zgłoś uwagę