Szkolenie "Prawa i obowiązki organizacji pozarządowych"

Zapraszamy na odpłatne szkolenie w ramach OWO oraz BINGO, "Prawa i obowiązki organizacji pozarządowych w świetle nowelizacji ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie"


Prowadzący: Monika Kowalczyk – Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunkach: prawo oraz zarządzanie i marketing, specjalność: zarządzanie jednostkami gospodarczymi. Ukończyła aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Legnicy, radca prawny. Od 17 lat współpracuje z organizacjami pozarządowymi w różnych dziedzinach, przez 6 lat zajmowała się współpracą ngo z administracją publiczną. Jest członkiem zarządu Dolnośląskiego Forum Integracyjnego. Przez 10 lat była Dyrektorem Biura Poselskiego Posła na Sejm RP Sławomira Piechoty. Obecnie prowadzi we Wrocławiu własną Kancelarię Radcy Prawnego.

Program szkolenia:

1. Udostępnianie informacji publicznej. 

2. Działalność odpłatna i nieodpłatna pożytku publicznego.

3. Uproszczona sprawozdawczość.

4. Fundusz Wspierania Organizacji Pozarządowych.

5. Przekazywanie i wydatkowanie środków z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

6. Nadzór nad organizacjami pożytku publicznego.

Warunki uczestnictwa:

  • Szkolenie skierowane jest do:  organizacji pozarządowych, grup inicjatywnych oraz osób zainteresowanych założeniem organizacji pozarządowych mieszkających na terenie Wrocławia.
  • Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 15.03.2016 r.
  • Decyduje kolejność zgłoszeń

Ilość miejsc ograniczona.

Koszty szkolenia:

100 zł. Płatne przelewem przed terminem szkolenia.

Zgłoś uwagę