Szkolenia dla NGO – otwarte konkursy ofert 2017


Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia zaprasza na spotkania z przedstawicielami komórek merytorycznych.

Spotkania przeznaczone są dla przedstawicieli organizacji pozarządowych zainteresowanych  udziałem w otwartych konkursach ofert  na rok 2017 i odbywać się będą według poniższego harmonogramu, tematyki i podziału na rodzaj konkursów.
Podczas spotkań przedstawiona zostanie aplikacja WITKAC (nowy generator do składania ofert).

Terminy:

Wtorek, 22 listopada 2016 r.   – Sektor 3, ul. Legnicka 65, sala konferencyjna

  • godz. 9.00 – 11.00  konkursy z zakresu zdrowia (m.in. poradnictwo rodzinne, centra rozwoju  i aktywności dzieci i młodzieży)
  • godz. 13.00 – 15.00  konkursy z działań z zakresu pomocy społecznej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej)

Środa, 23 listopada 2016 r.  - Sektor 3, ul. Legnicka 65, sala konferencyjna

  • godz. 12.00 – 14.00 – konkursy sportowe,  
  • godz. 14.30  - 15.30– społeczne (m.in. poradnictwo obywatelskie , kluby seniora, mediacje)


Czwartek, 24 listopada 2016 r.   – Sektor 3, ul. Legnicka 65, sala konferencyjna

  • godz. 12.00 – 14.00  konkursy z zakresu kultury.


Ogłoszone otwarte konkursy ofert UM Wrocławia (będą ogłaszane kolejne): http://bip.um.wroc.pl/otwarte-konkursy-ofert/124.

Zgłoś uwagę