Szkolenia dla NGO - II etap

Oferta szkoleń skierowana dla organizacji działających we Wrocławiu lub na rzecz miasta.


1. Ochrona danych osobowych dla organizacji pozarządowych z uwzględnieniem wzorcowych projektów, procedur i uchwał - warsztaty

CZAS TRWANIA: 2 dni – łącznie 8 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie - max 30

Ilość szkoleń – 1

Termin 26 i 27 września 2016r. w godz. 17.00 – 20.00

Ochrona danych osobowych dla organizacji pozarządowych – doc

Ochrona danych osobowych dla organizacji pozarządowych – ankieta


2. Zarządzanie projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej

CZAS TRWANIA: 3 dni – łącznie 16 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie - max 30

Ilość szkoleń – 1

Termin  4 i 6 i 11 października 2016r.  w godz. 16.30 – 20.30

Ostateczny termin zgłoszeń:   29 września 2016r.

Zarządzanie projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej – doc

Zarządzanie projektami dofinansowanymi z Unii Europejskiej – ankieta


3. Rozliczanie wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło

CZAS TRWANIA: 4 dni – łącznie 16 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie - max 30

Ilość szkoleń – 1

Termin 10 i 12 i 17 i 19 października 2016r. w godz. 17.00 – 20.00

Ostateczny termin zgłoszeń:  6 października 2016r.

Rozliczanie wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło – doc

Rozliczanie wynagrodzeń z umowy o pracę, umowy zlecenia i umowy o dzieło – ankieta

4. Jak pracować z dzieckiem z dysfunkcjami intelektualnymi

CZAS TRWANIA:  2 dni -  łącznie 12 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie - max 30

Ilość szkoleń - 1

Termin 18 i 25 października 2016r. w godz. 16.00 – 20.30

Ostateczny termin zgłoszeń:  13 października  2016r.

Jak pracować z dzieckiem z dysfunkcjami intelektualnymi – doc

Jak pracować z dzieckiem z dysfunkcjami intelektualnymi – ankieta


5. Księgowość projektów unijnych w organizacji pozarządowej

CZAS TRWANIA: 3 dni – łącznie 16 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie - max 30

Ilość szkoleń – 1

Termin  26 i 27 i 28 października 2016r. w godz. 16.30 – 20.30

Ostateczny termin zgłoszeń:   24 października 2016r.

Księgowość projektów unijnych w organizacji pozarządowej – doc

Księgowość projektów unijnych w organizacji pozarządowej – ankieta


6. Zatrudnianie osób w organizacji pozarządowej na umowy cywilno- prawne, wolontariatu i umowy o pracę

CZAS TRWANIA:  2 dni -  łącznie 8 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie - max 30

Ilość szkoleń - 1

Termin 7 i 8 listopada 2016r. w godz. 17.00 – 20.00

Ostateczny termin zgłoszeń:  3 listopada 2016r.

Zatrudnianie osób w organizacji pozarządowej na umowy cywilno- prawne, wolontariatu i umowy o pracę – doc

Zatrudnianie osób w organizacji pozarządowej na umowy cywilno- prawne, wolontariatu i umowy o pracę – ankieta


7. Sporządzanie sprawozdań finansowych i podatkowych dla księgowych organizacji pozarządowych

CZAS TRWANIA: 3 dni – łącznie 16 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie - max 30

Ilość szkoleń – 1

Termin  14 i 15 i 16 listopada 2016r. w godz. 16.30 – 20.30

Ostateczny termin zgłoszeń:   9 listopada 2016r.

Sporządzanie sprawozdań finansowych i podatkowych dla księgowych organizacji pozarządowych – doc

Sporządzanie sprawozdań finansowych i podatkowych dla księgowych organizacji pozarządowych – ankieta


8. Warsztaty z zakresu arteterapii z elementami kinezjologii edukacyjnej

CZAS TRWANIA: 2 dni – łącznie 10 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie - max 30

Ilość szkoleń – 1

Termin 15 i 18 listopada 2016r. w godz. 16.30 – 20.15

Ostateczny termin zgłoszeń:  9 listopada 2016r.

Warsztaty z zakresu arteterapii z elementami kinezjologii edukacyjnej – doc

Warsztaty z zakresu arteterapii z elementami kinezjologii edukacyjnej – ankieta


9. Składowe elementy kampanii reklamowej i promocyjnej „1 %” organizacji pozarządowej

CZAS TRWANIA: 4 dni – łącznie 16 godzin lekcyjnych

Ilość osób w grupie max 30

Ilość szkoleń – 1

Termin  22 i 23 i 24 i 25 listopada 2016r. w godz. 17.30 – 20.30

Ostateczny termin zgłoszeń:  18 listopada  2016r.

Składowe elementy kampanii reklamowej i promocyjnej „1 %” organizacji pozarządowej – doc

Składowe elementy kampanii reklamowej i promocyjnej „1 %” organizacji pozarządowej – ankieta

Zgłoś uwagę