Sprawdź, czy dowód jest do odbioru

Informacje o dostępności dowodu osobistego można uzyskać online.

System informacji obsługuje wnioski osób zameldowanych (ostatnio zameldowanych) na pobyt stały we Wrocławiu, złożone po 1 stycznia 2009 roku.

Sprawdź, czy Twój dowód osobisty jest dostępny podając numer PESEL.

Podaj numer PESEL

Powrót do góry  
Zgłoś uwagę