Spotkanie w sprawie polityki mobilności

Serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. wrocławskiej polityki mobilności.


Zaproszenie, kierujemy do wrocławskich organizacji, zwłaszcza tych, które swoje działania koncentrują na rzecz harmonijnego rozwoju Wrocławia (przestrzennego, infrastrukturalnego) oraz komunikacji miejskiej (jej zróżnicowanie, sprawność, efektywność).

Termin: środa, 18 listopada 2014, w godz. 12.00 – 14.00

Miejsce: sala konferencyjna Sektor 3, ul. Legnicka 65.

Lokalizacja - http://www.sektor3.wroclaw.pl/kontakt/ 

Temat spotkania:

Komunikacja rowerowa we Wrocławiu – stan obecny oraz plany na przyszłość.

Prezentacja prowadzonej polityki rowerowej wraz z jej narzędziami i efektami. Rozwój sieci tras rowerowych, systemu parkingowego oraz przyjazne rowerzystom zabiegi organizacji ruchu. Prezentacja planów przewidzianych na 2015 rok w tym rozwój Wrocławskiego Roweru Miejskiego.  

W spotkaniu weźmie udział Daniel Chojnacki – oficer rowerowy Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Marek Żabiński – zastępca dyrektora Biura Rozwoju Wrocławia Urzędu Miejskiego.

Dominik Golema – Rzecznik ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Krótko o polityce mobilności:

Wrocławska polityka mobilności jest kluczowym dokumentem kierunkowym odnoszącym się do zjawisk związanych z mobilnością, sposobami korzystnego jej kształtowania oraz rozwiązywaniem problemów transportowych. Jest elementem strategii rozwojowej Miasta, mającej na celu zapewnienie wysokiej jakości życia jego mieszkańcom. Wpisuje się w najważniejsze obszary związane z przestrzenią komunikacyjną określone w Strategii Wrocław w perspektywie 2020 plus.

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w spotkaniu, do dnia 17.11.2014 do godz. 10.00 na adres:

 

rafal.florczak@um.wroc.pl

 

Serdecznie zapraszamy:

Urząd Miejski Wrocławia / Biuro Rozwoju Wrocławia /

Urząd Miejski Wrocławia / Departament Spraw Społecznych / Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, Rzecznik ds. Dialogu Społecznego – Dominik Golema

Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  propozycja i zaproszenie do dialogu wystosowana przez UM Wrocławia / Rzecznika ds Dialogu Społecznego.

Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale tez rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.

 

Zgłoś uwagę