Spotkanie – „Konsultacje społeczne w praktyce”

Spotkanie będzie miało charakter informacyjno-doradczy


Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zaprasza na spotkanie informacyjno-doradcze we Wrocławiu pn. „Konsultacje społeczne w praktyce”.

Celem spotkania jest przekazanie wiedzy na temat różnego typu partycypacyjnych metod diagnozowania problemów lokalnych i programowania skutecznych, powszechnie akceptowanych rozwiązań w obszarze zrównoważonego rozwoju, przedsiębiorczości i planowania przestrzennego. Uczestnicy spotkania będą mieli okazję poznać dobre praktyki, uregulowania prawne, jak również korzyści ze stosowania partycypacyjnych metod zarządzania w społeczności lokalnej.

Termin: 31 marca 2016 r.

Miejsce: Wrocławski Zakład Aktywności Zawodowej ul. Litomska 10 we Wrocławiu.

Ilość miejsc: 25

Czas trwania: 9.00-15.00

Termin przesyłania zgłoszeń: 24 marca 2016, godz. 12.00

Prowadzący: Lucyna Pachciarz specjalista ds. ekonomii społecznej oraz ekspert zewnętrzny
tel. 0 500 156 050, 0 500 156 055, 0 500 156 06.

Spotkania informacyjno-doradcze są organizowane w ramach projektu „Koordynacja ekonomii społecznej w województwie dolnośląskim”, współfinansowanego ze środków RPO WD.

Do udziału w spotkaniu zapraszamy członków zarządu, pracowników oraz wolontariuszy:

  • przedsiębiorstw społecznych
  • podmiotów ekonomii społecznej prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
  • organizacji pozarządowych prowadzących działalność w obszarze pomocy lub integracji społecznej
  • jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych.

Osoby zainteresowany udziałem w spotkaniu prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do dnia 24 marca 2016 r. do godz. 12.00. Wypełniony formularz zgłoszeniowy należy przesłać pocztą tradycyjną lub elektroniczną na adres:

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

Ul. Hubska 7

50-501 Wrocław

Fax. 71 770 42 30

Adres e-mail: l.pachciarz@dops.wroc.pl

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany terminu, o czym poinformuje wszystkich uczestników. Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej nie zapewnia transportu dla wszystkich uczestników oraz zwrotu kosztów dojazdu.

DOPS zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia rekrutacji w przypadku dużego zainteresowania.

Wszystkie zakwalifikowane osoby, poinformujemy drogą mailową i telefoniczną.

Załączniki:

Program 

Formularz  

Regulamin. 

 

 

 
Zgłoś uwagę