Kontakt

Biuro ds. Partycypacji Społecznej

Sekretariat
50–032 Wrocław
ul. G. Zapolskiej 4
I piętro, pok. 120
tel. +48 71 777 86 68
e-mail: bps@um.wroc.pl

Kancelaria
tel. +48 71 777 93 70
Marzena Mączka

 

Dyrektor Biura: Bartłomiej Świerczewski

Zastępca Dyrektora Biura: Katarzyna Szymczak-Pomianowska

Zastępca Dyrektora Biura: Beata Bernacka

 

Zespół ds. Konsultacji
tel. +48 71 777 88 57
tel. +48 71 777 74 05
email: konsultacje@um.wroc.pl

Zespół ds. Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego
tel. +48 71 777 72 92
tel. +48 71 777 81 11
email: budzetobywatelski@um.wroc.pl

Zespół ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
tel. +48 71 777 89 09

Zespół ds. nadzoru nad stowarzyszeniami i fundacjami oraz prawno-organizacyjnych
tel. +48 71 777 70 64

Najem lokali dla NGO
tel. +48 71 777 93 80

 

Więcej w Biuletynie Informacji Publicznej.