Relacja ze spotkania

Grupy Dialogu Społecznego ds. prawnych i gospodarczych aspektów funkcjonowania NGO


8 października 2013, godz. 10.00 – 12.00, Stowarzyszenie Tratwa / Zajezdnia – ulica Legnicka 65

W dniu 8 października 2013 r. w godz. od 10.00 do 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia Tratwa – Pracownia Projektów Międzukulturowych Zajezdnia odbyło  się z inicjatywy Rzecznika ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia, Stowarzyszenia Tratwa, Fundacji Umbrella inauguracyjne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. prawnych i gospodarczych aspektów funkcjonowania NGO.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych / podmiotów

 1. Stowarzyszenie Tratwa
 2. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 3. Fundacja In Posterum
 4. Stowarzyszenie Europejski Instytut Demokracji
 5. Fundacja Umbrella
 6. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego  Wrocławia

Spotkanie poprowadził: Robert Drogoś – Stowarzyszenie Tratwa.

Cele spotkania:

Powołanie Grupy Dialogu Społecznego ds. prawnych i gospodarczych aspektów funkcjonowania NGO.

Wstępna diagnoza problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji we Wrocławiu, ustalenie potrzeb i pierwszych zadań do pracy w ramach GDS. Ustalenie trybu i formuły spotkań, organizacji pracy.

 

Przebieg spotkania:

 1. Przedstawienie założeń, formuły GDS i konkretnie GDS ds. prawnych i gospodarczych aspektów funkcjonowania NGO.
 1. Autoprezentacja uczestników spotkania – osiągnięcia, działania, oczekiwania, potrzeby.
 1. Ewidencja problemów, stworzenie katalogu ważnych spraw i tematów do analizy i pracy GDS.

 Konkluzje, najważniejsze ustalenia:

 • W ramach dyskusji ustalono 9. zagadnień problemowych:

a) Analiza aktów prawnych

b) Uproszczenie procedur – rozliczeń finansowych w BWO

c) Kontynuacja projektów, realizacja zadań

d) Fundusz pożyczkowy dla NGO

e) Wkłady własne

f) Społeczna odpowiedzialność biznesu, współpraca z biznesem

g) Ekonomia społeczna – spółdzielnie socjalne

h) Przejmowanie zadań społecznych przez Gminę Wrocław – równe traktowanie NGO

i)  Upowszechnianie informacji opinii publiczne o pracy GDS ds. prawnych i gospodarczych aspektów funkcjonowania NGO.

 1. Tryb i organizacja pracy:
  • Koordynatorem GDS ds. prawnych i gospodarczych aspektów funkcjonowania NGO jest Stowarzyszenie Tratwa – Robert Drogoś.
  • Założono, że efektywną formą działania i podejmowania ustaleń będzie praca w wąskiej, zamkniętej grupie bądź powołanych zespołach roboczych zainteresowanych organizacji. Koordynator bądź koordynatorzy zespołów, mogą podjąć  decyzję o poszerzeniu grupy bądź zespołu.
  • Ustalono, że następne spotkanie GDS odbędzie się  28 października 2013 roku. Do tego czasu w zostaną przygotowane pierwsze merytoryczne analizy, postulaty i kierunki dalszych prac
  • Wyrażono potrzebę spotkania z przedstawicielami DSS / MOPS dotyczącego zlecania i realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w kontekście przyszłych zmian ustawy o pomocy społecznej.
  • Informacja o pierwszym i otwartych spotkaniach GDS ds. prawnych i gospodarczych aspektów funkcjonowania NGO  będzie udostępniona w formie notatki / protokołu na stronach UM Wrocławia: www.wroclaw.pl - Urząd – Organizacje Pozarządowe – GDS (www.wroclaw.pl/grupy-dialogu-spolecznego) oraz na stronie Stowarzyszenia Tratwa: www.tratwa.org/.

 

Na tym spotkanie zakończono.

Sporządził: Rafał Florczak (BWO)

Wrocław - 15.10.2013


Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  propozycja i zaproszenie do dialogu wystosowana przez UM Wrocławia / Rzecznika ds Dialogu Społęcznego.

Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale tez rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.

Dotychczas zainicjowano spotkania grup ds. kultury oraz pomocy społecznej.

Planowane są następne.

 
 

 


 

 

 

W dniu 8 października 2013 r. w godz. od 10.00 do 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia Tratwa – Pracownia Projektów Międzukulturowych Zajezdnia odbyło  się z inicjatywy Rzecznika ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia, Stowarzyszenia Tratwa, Fundacji Umbrella inauguracyjne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. prawnych i gospodarczych aspektów funkcjonowania NGO.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych / podmiotów:

 

 1. Stowarzyszenie Tratwa
 2. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 3. Fundacja In Posterum
 4. Stowarzyszenie Europejski Instytut Demokracji
 5. Fundacja Umbrella
 6. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego  Wrocławia

 

Spotkanie poprowadził: Robert Drogoś – Stowarzyszenie Tratwa.

 

Cele spotkania:

Powołanie Grupy Dialogu Społecznego ds. prawnych i gospodarczych aspektów funkcjonowania NGO.

 

Wstępna diagnoza problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji we Wrocławiu, ustalenie potrzeb i pierwszych zadań do pracy w ramach GDS. Ustalenie trybu i formuły spotkań, organizacji pracy.

 

 

 

Przebieg spotkania:

 

 1. Przedstawienie założeń, formuły GDS i konkretnie GDS ds. prawnych i gospodarczych aspektów funkcjonowania NGO.

 

 1. Autoprezentacja uczestników spotkania – osiągnięcia, działania, oczekiwania, potrzeby.

 

 1. Ewidencja problemów, stworzenie katalogu ważnych spraw i tematów do analizy i pracy GDS.

 

 

 

 

Konkluzje, najważniejsze ustalenia:

 

 • W ramach dyskusji ustalono 9. zagadnień problemowych:

 

a)      Analiza aktów prawnych

b)      Uproszczenie procedur – rozliczeń finansowych w BWO

c)      Kontynuacja projektów, realizacja zadań

d)      Fundusz pożyczkowy dla NGO

e)      Wkłady własne

f)       Społeczna odpowiedzialność biznesu, współpraca z biznesem

g)      Ekonomia społeczna – spółdzielnie socjalne

h)      Przejmowanie zadań społecznych przez Gminę Wrocław – równe traktowanie NGO

i)        Upowszechnianie informacji opinii publiczne o pracy GDS ds. prawnych i gospodarczych aspektów funkcjonowania NGO.

 

 

 

 1. Tryb i organizacja pracy:

 

  • Koordynatorem GDS ds. prawnych i gospodarczych aspektów funkcjonowania NGO jest Stowarzyszenie Tratwa – Robert Drogoś.

 

  • Założono, że efektywną formą działania i podejmowania ustaleń będzie praca w wąskiej, zamkniętej grupie bądź powołanych zespołach roboczych zainteresowanych organizacji. Koordynator bądź koordynatorzy zespołów, mogą podjąć  decyzję o poszerzeniu grupy bądź zespołu.

 

  • Ustalono, że następne spotkanie GDS odbędzie się  28 października 2013 roku. Do tego czasu w zostaną przygotowane pierwsze merytoryczne analizy, postulaty i kierunki dalszych prac

 

  • Wyrażono potrzebę spotkania z przedstawicielami DSS / MOPS dotyczącego zlecania i realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w kontekście przyszłych zmian ustawy o pomocy społecznej.

 

  • Informacja o pierwszym i otwartych spotkaniach GDS ds. prawnych i gospodarczych aspektów funkcjonowania NGO  będzie udostępniona w formie notatki / protokołu na stronach UM Wrocławia: www.wroclaw.pl - Urząd – Organizacje Pozarządowe – GDS (http://www.wroclaw.pl/grupy-dialogu-spolecznego) oraz na stronie Stowarzyszenia Tratwa: http://www.tratwa.org/.

 

 

Na tym spotkanie zakończono.

Sporządził: Rafał Florczak (BWO)

Wrocław - 15.10.2013


Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  propozycja i zaproszenie do dialogu wystosowana przez UM Wrocławia / Rzecznika ds Dialogu Społęcznego.

Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale tez rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.

Dotychczas zainicjowano spotkania grup ds. kultury oraz pomocy społecznej.

Planowane są następne.

 
 

 

Legnicka 65

 

 

 

W dniu 8 października 2013 r. w godz. od 10.00 do 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia Tratwa – Pracownia Projektów Międzukulturowych Zajezdnia odbyło  się z inicjatywy Rzecznika ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia, Stowarzyszenia Tratwa, Fundacji Umbrella inauguracyjne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. prawnych i gospodarczych aspektów funkcjonowania NGO.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych / podmiotów:

 

 1. Stowarzyszenie Tratwa
 2. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 3. Fundacja In Posterum
 4. Stowarzyszenie Europejski Instytut Demokracji
 5. Fundacja Umbrella
 6. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego  Wrocławia

 

Spotkanie poprowadził: Robert Drogoś – Stowarzyszenie Tratwa.

 

Cele spotkania:

Powołanie Grupy Dialogu Społecznego ds. prawnych i gospodarczych aspektów funkcjonowania NGO.

 

Wstępna diagnoza problemów związanych z funkcjonowaniem organizacji we Wrocławiu, ustalenie potrzeb i pierwszych zadań do pracy w ramach GDS. Ustalenie trybu i formuły spotkań, organizacji pracy.

 

 

 

Przebieg spotkania:

 

 1. Przedstawienie założeń, formuły GDS i konkretnie GDS ds. prawnych i gospodarczych aspektów funkcjonowania NGO.

 

 1. Autoprezentacja uczestników spotkania – osiągnięcia, działania, oczekiwania, potrzeby.

 

 1. Ewidencja problemów, stworzenie katalogu ważnych spraw i tematów do analizy i pracy GDS.

 

 

 

 

Konkluzje, najważniejsze ustalenia:

 

 • W ramach dyskusji ustalono 9. zagadnień problemowych:

 

a)      Analiza aktów prawnych

b)      Uproszczenie procedur – rozliczeń finansowych w BWO

c)      Kontynuacja projektów, realizacja zadań

d)      Fundusz pożyczkowy dla NGO

e)      Wkłady własne

f)       Społeczna odpowiedzialność biznesu, współpraca z biznesem

g)      Ekonomia społeczna – spółdzielnie socjalne

h)      Przejmowanie zadań społecznych przez Gminę Wrocław – równe traktowanie NGO

i)        Upowszechnianie informacji opinii publiczne o pracy GDS ds. prawnych i gospodarczych aspektów funkcjonowania NGO.

 

 

 

 1. Tryb i organizacja pracy:

 

  • Koordynatorem GDS ds. prawnych i gospodarczych aspektów funkcjonowania NGO jest Stowarzyszenie Tratwa – Robert Drogoś.

 

  • Założono, że efektywną formą działania i podejmowania ustaleń będzie praca w wąskiej, zamkniętej grupie bądź powołanych zespołach roboczych zainteresowanych organizacji. Koordynator bądź koordynatorzy zespołów, mogą podjąć  decyzję o poszerzeniu grupy bądź zespołu.

 

  • Ustalono, że następne spotkanie GDS odbędzie się  28 października 2013 roku. Do tego czasu w zostaną przygotowane pierwsze merytoryczne analizy, postulaty i kierunki dalszych prac

 

  • Wyrażono potrzebę spotkania z przedstawicielami DSS / MOPS dotyczącego zlecania i realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej w kontekście przyszłych zmian ustawy o pomocy społecznej.

 

  • Informacja o pierwszym i otwartych spotkaniach GDS ds. prawnych i gospodarczych aspektów funkcjonowania NGO  będzie udostępniona w formie notatki / protokołu na stronach UM Wrocławia: www.wroclaw.pl - Urząd – Organizacje Pozarządowe – GDS (http://www.wroclaw.pl/grupy-dialogu-spolecznego) oraz na stronie Stowarzyszenia Tratwa: http://www.tratwa.org/.

 

 

Na tym spotkanie zakończono.

Sporządził: Rafał Florczak (BWO)

Wrocław - 15.10.2013


Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  propozycja i zaproszenie do dialogu wystosowana przez UM Wrocławia / Rzecznika ds Dialogu Społęcznego.

Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale tez rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.

Dotychczas zainicjowano spotkania grup ds. kultury oraz pomocy społecznej.

Planowane są następne.

 
 

 

Zgłoś uwagę