Relacja - GDS ds. poprawy efektywności pomocy społecznej

Podsumowanie spotkania

16 października 2013, godz. 11.00 – 13.00, MOPS – sala  konferencyjna,  ul. Strzegomska 6

 

W dniu 16 października 2013 r. w godz. od 11.00 do 13.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej odbyło się kolejne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. poprawy  efektywności pomocy społecznej.

W spotkaniach biorą udział przedstawiciele  pozarządowych organizacji  pomocowych, Banku Żywnosci we Wrocławiu, pracownicy MOPSu oraz Biura ds. Współpracy z Organizacjami  UM Wrocławia.

 Celem spotkań jest poprawa efektywności pomocy społecznej we Wrocławiu poprzez wymianę doświadczeń, wspólną dyskusję, wdrażanie konkretnych rozwiązań.

 W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych / podmiotów:

 1. Stowarzyszenie Karan
 2. Caritas Archidiecezji Wrocławskiej
 3. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – oddział Wrocław
 4. Fundacja Aktywizacja – oddział Wrocław
 5. Stowarzyszenie „Przebudzeni”
 6. Parafia Św. Jacka
 7. Stowarzyszenie pomocy „Iskierka”
 8. Stowarzyszenie Na Rzecz Promocji Zdrowia CURATUS
  1. Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej im. S.K. Wyszyńskiego
  2. Polski Czerwony Krzyż – oddział Wrocław
  3. Bank Żywności – oddział Wrocław
  4. Wydział Prawny UM Wrocław - Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 9. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego  Wrocławia / Rzecznik ds Dialogu Społecznego
 10. Stowarzyszenie Pomocy Akson

 

Przebieg spotkania:

1.   Szkolenie z zakresu obsługi informacyjnej bazy instytucji pomocowych prowadzonej przez MOPS. Wyszukiwanie treści i obsługa bazy. Aktualizacja i procedura zgłaszania uwag i zmian. Szkolenie poprowadziły Panie: Małgorzata Król – Bagińska i Katarzyna Janas (MOPS)

2. Szkolenie dotyczące ochrony danych osobowych w pozarządowych organizacjach pomocowych. Wprowadzenie do problematyki. Podstawy prawne. Praktyczne aspekty ochrony danych osobowych w codziennej pracy. Szkolenie poprowadził Pan Sebastian Sobecki - Administrator Bezpieczeństwa Informacji w UM Wrocławia

Zapowiedziano kolejne spotkanie w ramach GDS ds. poprawy efektywności pomocy społecznej.

 

Rafał Florczak (BWO)

Wrocław - 06.11.2013


Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  propozycja i zaproszenie do dialogu wystosowana przez UM Wrocławia / Rzecznika ds Dialogu Społęcznego.

Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale tez rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu. 
 

 

Zgłoś uwagę