Rekrutacja uzupełniająca do żłobków

Informacja o rekrutacji uzupełniającej na wolne miejsca w żłobkach niepublicznych z dotacją gminy Wrocław od dnia 01 września 2017 roku


Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca w żłobkach niepublicznych z dotacją gminy Wrocław od dnia 01.09.2017 r. (na miejsca wolne po rekrutacji przeprowadzonej w dniach 02-14.06.2017 r.) W rekrutacji uzupełniającej mogą wziąć udział wyłącznie dzieci, które nie zostały przyjęte do żłobka publicznego albo niepublicznego z dotacją gminy Wrocław w rekrutacji przeprowadzonej w dniach 02-14.06.2017 r. Warunkiem udziału w rekrutacji uzupełniającej jest przedłożenie przez rodzica/opiekuna prawnego dziecka, wraz z kompletem dokumentów, zaświadczenia wystawionego odpowiednio przez żłobek publiczny albo niepubliczny z dotacją gminy Wrocław, potwierdzającego nieprzyjęcie dziecka do żłobka w rekrutacji przeprowadzonej w dniach 02-14.06.2017 r.

2. Zestawienie wolnych miejsc w żłobkach niepublicznych. TUTAJ


3. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się na zasadach określonych w zarządzeniu nr 6644/17 Prezydenta Wrocławia z dnia 31.03.2017 r. stosowanych odpowiednio.


4. Treść ww. zarządzenia oraz dokumenty do pobrania - link do Żłobki i kluby dziecięce/Rekrutacja do żłobków http://bip.um.wroc.pl/artykul/188/27133/rekrutacja-do-zlobkow


5. Harmonogram rekrutacji uzupełniającej:

a) przyjmowanie w żłobkach wniosków zgłoszenia dziecka do żłobka na rok 2017/2018: od 03.07.2017 r. do 12.07.2017 r.

b) ogłoszenie wyników rekrutacji: 17.07.2017 r.

Zgłoś uwagę