Rekrutacja uzupełniająca do żłobków

Rekrutacja uzupełniająca


1. Klub Maluszka u Puchatka

Ul. Dąbrowskiego 40/u2 50-457 Wrocław

od 07.09.2017 do 12.09.2017 odbędzie się rekrutacja dodatkowa

Ilość wolnych miejsc od 13.09.2017r. - 4

Pobieranie wnisków: Strona internetowa www.upuchatka.pl oraz w placówce ul. Dąbrowskiego 40/U2 we Wrocławiu

Składanie wniosków: Żłobek przy ul. Dąbrowskiego 40/U2 we Wrocławiu

w dniach 07.09.2017 r. do 11.09.2017 r. w dni robocze w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz dnia 12.09.2017 w godzinach od 7:00 do 15:00

Termin rozstrzygnięcia rekrutacji dnia 12.09.2017r. o godz.17:00

Miejsce ogłoszenia wyników rekrutacji - w placówce na tablicy informacyjnej.

Telefon kontaktowy 720-800-543

 

2. Familijny Żłobek ul. Kowalska - nowy termin !

Od 06 do 22 września 2017 r. odbędzie się rekrutacja dodatkowa do Familijnego Żłobka przy ul. Kowalskiej 60 na 2 wolne miejsce dotowane przez Gminę Wrocław dostępne

od 1 października 2017 do 31 sierpnia 2018 r.

Wyniki ogłoszone zostaną 25 sierpnia o godz. 12:00. Protokoły zgłoszenia dziecka składać należy

osobiście w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału Fundacji Familijny Poznań przy ul. Złotostockiej 21a w godzinach 8:00-16:00.

Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 533

317 956 lub 501 981 151. 

3. „Konik na biegunach”, ul. Ołtaszyńska

 1 wolne miejsce komercyjne dla dzieci do lat 3 w żłobku „Konik na biegunach”

Adres: Konik na biegunach, Anna Matak

53-010 Wrocław 

Ul. Ołtaszyńska 8

Numer REGON 930284960, NIP 9151326135

Tel. 606612494, kontakt: Anna Matak

Termin rekrutacji: 13-19.09.2017

Rekrutacja dzieci od 10. mies. życia.

Formularze rekrutacyjne po zgłoszeniu się na e-mail: zlobek@koniknabiegunach.eu

Termin rozstrzygnięcia rekrutacji 16.09.201, godzina 16.00.

Komunikat

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMW informuje, że do rekrutacji na miejsca w żłobkach niepublicznych z dotacją Gminy Wrocław (przyznaną na okres od 01.09.2017 r. do 31.08.2018 r.), zwalniające się w żłobkach niepublicznych w okresie od 01.08.2017 r. do 30.09.2017 r., mogą przystąpić wyłącznie dzieci, które nie zostały przyjęte do żłobka publicznego albo niepublicznego z dotacją Gminy w rekrutacji przeprowadzonej w dniach 02-14.06.2017 r., co zostało potwierdzone zaświadczeniem wystawionym przez właściwy żłobek publiczny albo niepubliczny.

Zgłoś uwagę