Rekrutacja elektroniczna 2016 do szkół i przedszkoli - informacje

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na stronie www.edu.wroclaw.pl.

 • fot. fotolia/© Claudia Paulussen


Ważne informacje

Pytania w sprawie rekrutacji można kierować bezpośrednio do:

 1.  szkół i przedszkoli w godzinach ich pracy
 2.  71 777 77 77 - Teleinformatycznego Centrum Obsługi Mieszkańca w godzinach 8.00-15.45

Rekrutacja elektroniczna

Elektroniczna rekrutacja dotyczy jednostek prowadzonych przez Miasto Wrocław i obejmuje:
 • przedszkola,
 • szkoły podstawowe,
 • gimnazja,
 • licea ogólnokształcące,
 • technika,
 • zasadnicze szkoły zawodowe.

Portal rekrutacji elektronicznej - kliknij tu.

Poza elektronicznym naborem znajdują się następujące typy jednostek:
 • szkoły muzyczne i plastyczne,
 • szkoły policealne i uzupełniające,
 • szkoły i oddziały specjalne, do których obowiązują odrębne procedury kierowania,
 • młodzieżowe domy kultury,
 • placówki publiczne prowadzone przez organ inny niż Miasto,
 • placówki niepubliczne.
Dzieci wymagające kształcenia w oddziałach integracyjnych kierowane są przez Departament Edukacji na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Zgłoś uwagę