Rekrutacja elektroniczna do szkół podstawowych i przedszkoli - informacje

Rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych we Wrocławiu. Sprawdź informacje na stronie rekrutacji.

 • fot. fotolia/© Claudia Paulussen


5-6 lipca – drugi etap rekrutacji do przedszkoli

5 i 6 lipca trwa dodatkowa rekrutacja do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, które dysponują wolnymi miejscami. Rekrutcja odbywa się bez narzędzi elektronicznych.

----------------------------------------------------------------------------------------

Pytania w sprawie rekrutacji można kierować bezpośrednio do:

 1.  szkół i przedszkoli w godzinach ich pracy
 2.  71 777 77 77 – Teleinformatycznego Centrum Obsługi Mieszkańca w godzinach:
  8.00 - 15.45

Elektroniczna rekrutacja dotyczy jednostek prowadzonych przez miasto Wrocław i obejmuje:

 • przedszkola,
 • szkoły podstawowe,
 • licea ogólnokształcące,
 • technika,
 • branżowe szkoły zawodowe.

Portal rekrutacji elektronicznej - kliknij tu.

Poza elektronicznym naborem znajdują się następujące typy jednostek:

 • szkoły muzyczne i plastyczne,
 • szkoły policealne,
 • szkoły i oddziały specjalne, do których obowiązują odrębne procedury kierowania,
 • młodzieżowe domy kultury,
 • placówki publiczne prowadzone przez organ inny niż miasto,
 • placówki niepubliczne.

Dzieci wymagające kształcenia w oddziałach integracyjnych kierowane są przez Departament Edukacji na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Rekrutacja do przedszkoli

Rekrutacja do szkół podstawowych

Zgłoś uwagę