Rekrutacja elektroniczna 2015 do szkół i przedszkoli - informacje

Rodzice poznali wstępne wyniki rekrutacji do przedszkoli. Na chętnych czekało ok. 7000 miejsc, z czego wolnych jest jeszcze 1700. Złożonych i potwierdzonych zostało 5700 podań. Miejsca otrzymało już 5140 dzieci. Dzieci, które nie zakwalifikowały się w pierwszej turze, będą od 29 kwietnia brały udział w dalszej części rekrutacji na pozostałe miejsca.

 • fot. fotolia/© Claudia Paulussen


Rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2015/2016

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych rozpocznie się w marcu 2015 r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Gimanzja i szkoły ponadgimnazjalne

Lista wolnych miejsc dostepna jest na stronie rekrutacji. Szkoły, które dysponują wolnymi miejscami, prowadzą II nabór (uzupełniający). Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w szkołach przeprowadzających II nabór będą ogłoszone w 9 lipca do godz. 16.00.

Uczniowie, którzy biorą udział w drugim etapie rekrutacji oryginały dokumentów muszą złożyć do godz. 12.00 w dniu 10 lipca. w tym samym dniu do godz. szkoły przeprowadzające II nabór są zobowiązane ogłosić ostateczne listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w II naborze. W gimnazjach na uczniów czeka jeszcze 770 wolnych  miejsc. W szkołach ponadgimnazjalnych jest ich 1173. Trwa druga tura rekrutacji.

Pytania w sprawie rekrutacji można kierować bezpośrednio do:

 1.  szkół i przedszkoli w godzinach ich pracy
 2.  71 777 77 77 - Teleinformatycznego Centrum Obsługi Mieszkańca w godzinach 8.00-15.45

Rekrutacja do szkół podstawowych

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2015/2016 rozpocznie się w marcu 2015 r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Harmonogram rekrutacji do szkół podstawowych

Szczegółowe zasady rekrutacji do szkół podstawowych, zasady naboru, szkoły obwodowe na stronie www.edu.wroclaw.pl

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

Rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 rozpocznie się w marcu 2015 r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

We wtorek 24 marca wypełnianiem internetowego formularza rozpoczęła się rekrutacja do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (zerówek). Wnioski elektroniczne składa się przez 10 dni, od 24 marca do 2 kwietnia. Cały proces rekrutacji trwa 5 miesięcy tak, by rodzice mieli maksymalnie dużo czasu na wybór odpowiedniego miejsca. 31 sierpnia zostaną opublikowane ostateczne listy dzieci przyjętych z podziałem na grupy, wtedy będą też znane szczegółowe dane dotyczące rekrutacji.

W rekrutacji elektronicznej kolejność wypełniania formularza nie ma znaczenia. O przyjęciach decyduje liczba punktów rekrutacyjnych.

Zachęcamy rodziców, by z systemu elektronicznego korzystali w inne, niż najbardziej popularne dni (pierwszy i ostatni dzień rekrutacji), ze względu na możliwe utrudnienia spowodowane dużym ruchem na serwerach. Rekrutacja odbywa się przez stronę https://www.edu.wroclaw.pl

Po elektronicznym wypełnieniu wniosku należy go w formie wydrukowanej złożyć w placówce I wyboru. Następnie sprawdzić wyniki kwalifikacji. W przypadku rezygnacji z miejsca należy w przedszkolu złożyć odpowiednią informację. Rekrutacja uzupełniająca na wolne miejsca prowadzona jest bez udziału narzędzi elektronicznych, zgodnie z harmonogramem.

W tym roku po raz kolejny zmieniły się kryteria rekrutacji.

Ustawowe premiują dzieci niepełnosprawne pochodzące z rodzin, w których są osoby niepełnosprawne (rodzice, rodzeństwo), dzieci z rodzin wielodzietnych, dzieci objęte pieczą zastępczą oraz wychowywane przez samotnych rodziców. Dodatkowe kryteria przyznają dodatkowe punkty m.in. dzieciom czteroletnim (mają od tego roku ustawowo zapewnione miejsce w przedszkolach), dzieciom, których rodzice pracują, które mają w danym przedszkolu  lub zespole szkolno-przedszkolnym rodzeństwo.  

Odpowiedzi na najczęściej zadawane przez rodziców pytania znajdują się na tutaj: Czytaj też: najczęściej zadawane pytania dotyczące rekrutacji do przedszkoli: jak zalogować się do systemu, odroczenie rekrutacji, odwołanie od decyzji. Odpowiedzi na pytania.

Dzieci objęte opieka przedszkolną w roku szkolnym 2015/2016 to te urodzone w latach 2010-2012. Wszystkich dzieci w wieku przedszkolnym jest około 20 200, miejsc przedszkolnych we Wrocławiu jest ponad 21 000. Aktualnie wychowaniem przedszkolnym jest objętych ponad 85% dzieci z rocznika 2011 oraz 85% dzieci z rocznika 2010. Dla dzieci rekrutujących się do zerówek przedszkolnych oraz przedszkoli przygotowanych jest ponad 7,5 tys (w tym kilkaset w przedszkolach publicznych nieprowadzonych przez miasto oraz w przedszkolach niepublicznych).

W roku szkolnym 2015/2016 miasto stworzyło ok 500 nowych miejsc przedszkolnych. W roku 2015 na remonty i rozbudowy bazy edukacyjnej miasto przeznaczyło 64 miliony. Wykaz inwestycji oświatowych w 2015 roku w załączniku

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

Zasady, kryteria, lista przedszkoli i szkół podstawowych z oddziałami przedszkolnymi, szczegóły rekrutacji na stronie www.edu.wroclaw.pl

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 - akty prawne

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) zwaną dalej Ustawą zmieniającą.
 3. Uchwała Nr VI/46/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 15 stycznia 2015r. w sprawie ustalenia kryteriów wraz z liczbą punktów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto Wrocław (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z 2015r. poz. 225). 

Rekrutacja elektroniczna

Elektroniczna rekrutacja dotyczy jednostek prowadzonych przez Miasto Wrocław i obejmuje:
 • przedszkola,
 • szkoły podstawowe,
 • gimnazja,
 • licea ogólnokształcące,
 • technika,
 • zasadnicze szkoły zawodowe.
Portal rekrutacji elektronicznej - kliknij tu.
 
Poza elektronicznym naborem znajdują się następujące typy jednostek:
 • szkoły muzyczne i plastyczne,
 • szkoły policealne i uzupełniające,
 • szkoły i oddziały specjalne, do których obowiązują odrębne procedury kierowania,
 • młodzieżowe domy kultury,
 • placówki publiczne prowadzone przez organ inny niż Miasto,
 • placówki niepubliczne.

Dzieci wymagające kształcenia w oddziałach integracyjnych kierowane są przez Departament Edukacji na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Zgłoś uwagę