Rekrutacja elektroniczna do szkół i przedszkoli

 • Rekrutacja do szkół i przedszkoli we Wrocławiu 2014


Pytania w sprawie rekrutacji można kierować bezpośrednio do:
  1. przedszkoli w godzinach pracy przedszkoli
  2. szkół i przedszkoli w godzinach pracy szkół
  3. 71 777 77 77 - Teleinformatyczne Centrum Obsługi Mieszkańca w godzinach 8.00-18.00

Wolne miejsca

W celu zapisania dziecka na wolne miejsca należy kontaktować się bezpośrednio z dyrektorem placówki.

W wolnych miejscach nie ujęto miejsc przygotowywanych do końca 2014r.:
1) 150 miejsc w przedszkolu przy ul. Kutnowskiej 10 (Szkoła Podstawowa nr 47 – tel. 71 367 75 25 ) – rekrutacja trwa.
Planowane uruchomienie przedszkola - grudzień 2014r.
2) 75 miejsc w Przedszkolu nr 16 (Zespół Szkolno Przedszkolny nr 16 – tel. 71 782 50 50) przy ul. Wietrznej 50 – rekrutacja rozpocznie się w drugiej połowie września, szczegółowe informacja na stronie  www.zsp16.wroclaw.pl
Planowane uruchomienie przedszkola – listopad 2014r.

 

 

Rekrutacja na rok szkolny 2014/2015 - akty prawne

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU19910950425
2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) zwaną dalej Ustawą zmieniającą
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20140000007

3. Zarządzenie Dolnośląskiego Kuratora Oświaty w sprawie terminów rekrutacji do gimnazjów oraz terminów i zasad rekrutacji kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015.
http://www.kuratorium.wroclaw.pl/okno/51510.pdf

Rekrutacja elektroniczna

Elektroniczna rekrutacja dotyczy jednostek prowadzonych przez Miasto Wrocław i obejmuje:
 • przedszkola,
 • szkoły podstawowe,
 • gimnazja,
 • licea ogólnokształcące,
 • technika,
 • zasadnicze szkoły zawodowe.
Portal rekrutacji elektronicznej - kliknij tu.
 
Poza elektronicznym naborem znajdują się następujące typy jednostek:
 • szkoły muzyczne i plastyczne,
 • szkoły policealne i uzupełniające,
 • szkoły i oddziały specjalne, do których obowiązują odrębne procedury kierowania,
 • placówki publiczne prowadzone przez organ inny niż Miasto,
 • placówki niepubliczne.

Dzieci wymagające kształcenia w oddziałach integracyjnych kierowane są przez Departament Edukacji na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.
Powrót do góry  
Zgłoś uwagę