Rekrutacja elektroniczna do szkół i przedszkoli

 • Rekrutacja do szkół i przedszkoli we Wrocławiu 2014


Pytania w sprawie rekrutacji można kierować bezpośrednio do:

 1.   szkół i przedszkoli w godzinach ich pracy
 2.  71 777 77 77 - Teleinformatycznego Centrum Obsługi Mieszkańca w godzinach 8.00-18.00

Rekrutacja elektroniczna na rok szkolny 2015/2016

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas I szkół podstawowych rozpocznie się w marcu 2015 r. i będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego.

Szczegółowa informacja o terminach, zasadach i kryteriach rekrutacji do w/w zostanie opublikowana na stronie www.wroclaw.pl i www.edu.wroclaw.pl w drugiej połowie lutego 2015 r.

Rekrutacja na rok szkolny 2015/2016 - akty prawne

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.) zwaną dalej Ustawą
 2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7) zwaną dalej Ustawą zmieniającą.

Rekrutacja elektroniczna

Elektroniczna rekrutacja dotyczy jednostek prowadzonych przez Miasto Wrocław i obejmuje:
 • przedszkola,
 • szkoły podstawowe,
 • gimnazja,
 • licea ogólnokształcące,
 • technika,
 • zasadnicze szkoły zawodowe.
Portal rekrutacji elektronicznej - kliknij tu.
 
Poza elektronicznym naborem znajdują się następujące typy jednostek:
 • szkoły muzyczne i plastyczne,
 • szkoły policealne i uzupełniające,
 • szkoły i oddziały specjalne, do których obowiązują odrębne procedury kierowania,
 • młodzieżowe domy kultury,
 • placówki publiczne prowadzone przez organ inny niż Miasto,
 • placówki niepubliczne.

Dzieci wymagające kształcenia w oddziałach integracyjnych kierowane są przez Departament Edukacji na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Powrót do góry  
Zgłoś uwagę