Przepis na sukces ekonomii społecznej – ZNAK, PLAN czy CSR?

Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej wraz z partnerami społecznymi Regionalnym Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych i Fundacją Rozwoju Ekonomii Społecznej zaprasza na wydarzenie pod nazwą „Przepis na sukces ekonomii społecznej – ZNAK, PLAN czy CSR?”, które odbędzie się w dniu 25 listopada 2016 r. we Wrocławiu.                                                                                                                                   


W programie wydarzenia m.in. debata na temat kondycji i kierunków rozwoju ekonomii społecznej          na Dolnym Śląsku, prezentacja Regionalnego Programu Rozwoju Ekonomii Społecznej na lata 2016-2020, uroczyste wręczenie znaków jakości „Zakup Prospołeczny” dolnośląskim podmiotom ekonomii społecznej oraz wręczenie nagród laureatom konkursu Dolnośląskie Przedsiębiorstwo Społeczne Roku. Uczestnicy wydarzenia wezmą udział w wybranych panelach dyskusyjnych:

W poszukiwaniu odpowiedzialnych społecznie realizatorów zadań samorządu – znak „Zakup Prospołeczny” jako gwarant jakości

Jak podmioty ES mogą włączyć się w strategię CSR przedsiębiorstwa?

Ekonomizacja 3 sektora (finansowanie, pożyczki)

W wydarzeniu wezmą udział przedstawiciele dolnośląskich samorządów, podmiotów ekonomii społecznej oraz otoczenia ekonomii społecznej (ośrodki wsparcia, fundusze pożyczkowe, biznes).

Więcej informacji i program: www.dops.wroc.pl 

fcb: Koordynacja ekonomii społecznej województwie dolnośląskim                                                                                                                     Miejsce: Wrocławskie Centrum Integracji, ul. Strzegomska 49 (sala konferencyjna), 53-611 Wrocław                                                                       Dalszych informacji udziela: Sandra Kmieciak, tel. 500 156 055,e-mail: s.kmieciak@dops.wroc.pl

Wydarzenie jest objęte honorowym patronatem Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

 Załączniki:

•             formularz zgłoszeniowy 

•             program wydarzenia

•             logo Fundacji Rozwoju Ekonomii Społecznej

•             logo Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej

•             logo Dolnośląska Ekonomia Społeczna

•             logo znak Zakup Prospołeczny

•             logo Fundusze Europejskie Program Regionalny

•            logo Regionalne Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

Zgłoś uwagę