Podstawy prowadzenia księgowości w organizacji pozarządowej

Decyduje kolejność zgłoszeń


Szkolenie odbędzie się w środę-czwartek 16-17.03.2016, w godz. 15.00-20.00.

Prowadzący:

Marcin Babiuch

Magister ekonomii, absolwent studiów podyplomowych Finanse i rachunkowość. Uczestnik kursów i szkoleń księgowych, posiadający certyfikat samodzielnego księgowego. Od wielu lat związany z sektorem pozarządowym. Księgowy wielu fundacji i stowarzyszeń oraz spółdzielni socjalnych. Doradca organizacji pozarządowych w sprawach finansowo-księgowych a przede wszystkim za rozliczanie wydatków, kontrolę budżetów i kwalifikowalności kosztów oraz sporządzanie sprawozdań finansowych dotyczących realizowanych projektów.

Program szkolenia:

Warunki uczestnictwa:

Przychody i koszty w organizacjach pozarządowych.
Polityka rachunkowości – elementy składowe.
Omówienie techniki księgowania „papierowo” i komputerowo.
Podstawowe operacje księgowe w organizacji nie prowadzącej działalności gospodarczej.
Sposoby wyodrębniania operacji gospodarczych przy realizacji projektów.
Inwentaryzacja.
Uregulowania prawne dotyczące sprawozdań finansowych organizacji pozarządowych.
Omówienie bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji ogólnych.
Ewidencja uproszczona nowość w 2016 r.
Rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób prawych – CIT-8.
Podstawowe obowiązki organizacji – wobec ZUS i urzędu skarbowego.

 

Szkolenie skierowane jest do: 
organizacji pozarządowych/grup inicjatywnych działających na terenie Wrocławia do trzech lat od daty rejestracji/zawiązania.

Przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (http://goo.gl/forms/EQE2dMscqQ) 
do dnia 09.03.2016 r.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Ilość miejsc ograniczona.

 

 
Zgłoś uwagę