Ogólnopolska konferencja o polityce rodzinnej – zaproszenie

Katedra Socjologii i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Fundacja Rodzina i Przedsiębiorczość oraz Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej pragną zaprosić na: VI Ogólnopolską Konferencję Naukową pt."Koncepcje i uwarunkowania rozwoju polityki rodzinnej w Polsce w wymiarze lokalnym. Teoria i praktyka". Odbędzie się ona 18 kwietnia.

  • fot. źródło UM Wrocław


Miejsce konferencji: WenderEDU Business Center,ul. św. Józefa 1/3

Szczegółowe informacje o tegorocznej konferencji i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie http://rodzina2016.org
Konferencja organizowana jest w ramach projektu pt. Partycypacyjna polityka rodzinna miasta Wrocław, który realizowany jest przez Fundacje Rodzina i Przedsiębiorczość, w ramach programu Obywatele dla Demokracji, ze środków Funduszy EOG, w partnerstwie z Gminą Wrocław.
Warto podkreślić, że tegoroczna konferencja stanowi też kontynuację cyklicznych, ogólnopolskich spotkań naukowych poświęconych tematyce rodziny i polityki rodzinnej, zainicjowanych przez dr Joannę Szczepaniak-Sienniak w 2010 roku. Od tego czasu udział w owej inicjatywie wzięło już kilkaset osób reprezentujących środowisko akademickie, instytucje rządowe i samorządowe, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty w kraju. Poprzedziły ją konferencje:
I. Współczesne wyzwania polityki społecznej wobec rodziny (Wrocław, 2010);
II. Usługi społeczne wobec rodziny (Wrocław, 2011);
III. Polityka rodzinna a polityka rynku pracy w kontekście zmian demograficznych (Wrocław, 2012);
IV. Polityka rodzinna w Polsce a doświadczenia innych państw europejskich. Aspekty społeczne i makroekonomiczne (Warszawa, 2013);
V. Polityka rodzinna w Polsce. Dekada członkostwa w Unii Europejskiej (Warszawa,2015).

Zgłoś uwagę