Ogłoszenia o konsultacjach programu współpracy Wrocławia z NGO w 2017 r.

Spotkanie informacyjne odbędzie się 6 września


Informacja dotycząca konsultacji projektu programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2017r.

Biuro ds. Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, iż konsultacje projektu programu współpracy Miasta Wrocławia z organizacjami pozarządowymi w 2017r. odbędą się w okresie: od 22.07.2016 r. do dnia 9 września 2016 r.

W ramach konsultacji odbędzie się spotkanie konsultacyjne w dniu:

6 września (wtorek) o godz. 14.00.

Miejsce – sala konferencyjna Wrocławskiego  Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych „Sektor 3” przy ul. Legnickiej 65.

Serdecznie zapraszamy.

1.Projekt Uchwały

2. Załączniki

3.Uzasadnienie

Zgłoś uwagę