Nowy rektor Uniwersytetu Przyrodniczego

Jest autorem ponad 400 prac naukowych, w tym 150 oryginalnych. Napisał ponad 15 podręczników i monografii. Prof. Tadeusz Trziszka został rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.

  • rektor Uniwersytet Przyrodniczy Wrocław profesor Trziszka

    Prof. Tadeusz Trziszka (fot. Tomasz Lewandowski, www.glos.up.wroc.pl)


Prof. Tadeusz Trziszka został wybrany nowym rektorem Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu głosami 163 elektorów (ze 191 obecnych). Tuż po ogłoszeniu wyników mówił: – Mogę sobie postawić pytanie, czy boję się tej kadencji i podejmowania ryzykownych, często trudnych decyzji, które przede mną i przed państwem. I mogę szczerze odpowiedzieć, że się tego nie boję. (…) Kiedy w wieku 29 lat, po obronie pracy doktorskiej, mój ojciec złożył mi gratulacje i powiedział, że kiedyś zostanę rektorem tej uczelni, żaden z nas nie zdawał sobie sprawy z tego, co mówił, ale dzisiaj to się spełniło. Jeżeli takie życzenia się spełniają, to wierzę, że spełni się też moje życzenie, abyśmy byli jedną z najlepszych europejskich uczelni.

Nowy rektor jest profesor w Katedrze Technologii Surowców Zwierzęcych i Zarządzania Jakością Wydziału Nauk o Żywności Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Ekspert w zakresie technologii drobiu i jaj, a w szczególności projektowania i technologii procesowych w przemyśle jajczarskim. W latach 1996-2002 pełnił funkcję prorektora ds. współpracy z zagranicą i rozwoju uczelni, a w latach 2012-2016 prorektora ds. nauki i innowacji.

Zgłoś uwagę