Na ulicach przybędzie ponad 220 stojaków rowerowych

ZDiUM wybrał najkorzystniejszą ofertę w przetargu na montaż wiat i stojaków rowerowych w 57 lokalizacjach na terenie Wrocławia. Zadanie wykona firma Elektrotim, która zaproponowała cenę 164 tysięcy złotych.


W przetargu wpłynęło 6 ofert. Najkorzytsniejszą złożyła firma Elektrotim. Teraz od momentu podpisania umowy będzie mieć 4 miesiące na montaż wiat i stojaków rowerowych.

W ramach inwestycji wykonawca zamontuje 223 szt stojaków typu U (w tym szt. typu mini) oraz 3 wiaty rowerowe (przy SP nr 42 na Wałbrzyskiej 50, na Słubickiej 18 przy TGG oraz na terenie SP nr 45 przy Krajewskiego 1). Dostawa i montaż będzie poprzedzona przygotowaniem dokumentacji projektowej oraz otrzymaniem przez wykonawcę wszystkich stosownych opinii i uzgodnień związanych z pracami.

Lista miejsc wytypowanych do montażu wiat i stojaków [XLS]

Zgłoś uwagę