Międzynarodowe prawo jazdy

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:

Dział Uprawnień Kierowców
ul. G. Zapolskiej 4
Informacja działu: tel. +48 71 777 77 77

 • COM I
  ul. G.Zapolskiej 4
  Sala S1, okienka 1, 2, 3
  godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 8.00-17.15

 • COM II
  pl.  Nowy Targ 1-8
  okienko 6
  godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 8.00-17.15

Uwaga!
31 stycznia 2013 r. zamknięty został punkt COM przy ul. Kotlarskiej 41 
zajmujący się obsługą w zakresie meldunków, dowodów osobistych, rejestracji pojazdów i praw jazdy.Aktualnie sprawy te realizowane są jedynie w Centrach Obsługi Mieszkańca przy pl. Nowy Targ 1-8 i przy ul. G. Zapolskiej 4.
Wyprodukowane dokumenty związane z ww. sprawami załatwianymi na ul. Kotlarskiej przed datą zamknięcia punktu COM można odebrać jedynie na pl. Nowy Targ 1-8.
Obsługa w zakresie spraw podatkowych w 
Centrum Obsługi Podatnika przy ul.Kotlarskiej 41 pozostaje bez zmian.

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:

strona lub ustanowiony pełnomocnik

Wymagane wnioski i dokumenty do wglądu:

 • wniosek,
  Uwaga!
  Formularz musi być wydrukowany: w całości na jednej kartce formatu A4 (dwustronnie ! ), bez zmniejszania, zwiększania czy zmiany proporcji, w normalnym, a nie oszczędnościowym trybie wydruku. Ze względu na niewielkie marginesy formularza, wydruk na niektórych drukarkach np. laserowych może być niemożliwy,
 • fotografia 3,5 x 4,5 cm, bez nakrycia głowy i ciemnych okularów, lewy półprofil z widocznym lewym uchem,
 • dowód osobisty do wglądu,
 • krajowe prawo jazdy (do wglądu) + kserokopia prawa jazdy,
 • potwierdzenie wpłaty za wydanie MPJ.

Oryginały dokumentów do wglądu.

Druki do pobrania:

wniosek - pdf

Opłaty:

 • za wydanie prawa jazdy - 35 zł

Opłatę za wydanie międzynarodowego prawa jazdy wnosi się w Punktach Obsługi Bankowej lub na rachunek bankowy UM Wrocławia PKO BANK POLSKI S.A. nr konta 86 1020 5226 0000 6002 0428 8452

Termin i sposób załatwienia sprawy:

maksymalny czas oczekiwania wynosi 7 dni.

Tryb odwoławczy:

nie przysługuje

Podstawa prawna:

 • Ustawa o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r.( Dz. U. 2011 nr 30 poz. 151).
 • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie wydawania dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1005).
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 roku (Dz.U. Nr 225 poz. 1635).
Powrót do góry  
Zgłoś uwagę