Otwarty konkurs ofert na najem pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki

Ustalenia Komisji Konkursowej w sprawie najmu pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki

Wydział Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia informuje, że w dniu 7 listopada 2016 r. odbyło się posiedzenie Komisji Konkursowej, która rozpatrzyła 25 wniosków złożonych w otwartym konkursie ofert na najem pracowni do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki.

Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem nr 5610/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 24 października 2016 r. na podstawie uchwały nr X/182/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 maja 2015 r., działając zgodnie z regulaminem przyjętym zarządzeniem nr 4940/16 Prezydenta Wrocławia z dnia 22 lipca 2016 r. ustaliła co następuje:

  1. Pani Anna Kołodziejczyk otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Rejtana 3/6 i 6A we Wrocławiu
  2. Pan Andrzej Tylkowski otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Hubskiej 35/7 i 7A we Wrocławiu.
  3. Pan Mariusz Kosiba otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Łukasińskiego 20/11 we Wrocławiu.
  4. Pani Dominika Łabądź otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Henryka Pobożnego 25/15 we Wrocławiu.
  5. Pani Albertyna Kacalak otrzymuje propozycję najmu pracowni przy ul. Św. Antoniego 36-38/28 we Wrocławiu.

Ostateczna lista twórców uprawnionych do najmu pracowni

Protokół 

Zgłoś uwagę