Konkurs na najem pracowni artystycznych – do 14 sierpnia

Lokale wytypowane do konkursu na najem pracowni pochodzą z zasobu gminy Wrocław, przeznaczone są dla twórców, w celu prowadzenia własnej działalności twórczej w zakresie sztuk plastycznych. Konkurs adresowany jest do artystów tworzących we Wrocławiu, nieposiadających tytułu prawnego do pracowni na terenie Polski.


Do konkursu wytypowanych zostało 11 lokali o powierzchni od 22 mkw. do 99 mkw.  Zostały one przekształcone z lokali mieszkalnych, które z uwagi na stan techniczny lub niskie wyposażenie techniczne nie mogą być przeznaczone na cele mieszkalne, bądź z lokali używanych dawniej jako pracownie. Nieruchomości przeznaczone na konkurs są w różnym stanie technicznym, większość z nich wymaga jednak remontu. Remont przyszły najemca będzie zobowiązany przeprowadzić we własnym zakresie i na własny koszt. Zwrot poniesionych kosztów remontu, pomniejszony o koszty amortyzacji lokalu, będzie przysługiwał po zakończeniu najmu. Stawka czynszu wynosi ok. 5- 9 zł za mkw, dodatkowo opłaty za media.

Lokale na Nadodrzu i Przemieściu Oławskim

Nieruchomości położone są na Nadodrzu (ul. Łokietka, ul. bp. Tomasza I, ul. Ołbińska), na Przedmieściu Oławskim (ul. Prądzyńskiego, ul. Stanisława Worcella, ul. Krasińskiego, ul. Tadeusza Kościuszki, ul. Miernicza) oraz przy ul. Tęczowej, ul. Grabiszyńskiej i ul. Nowodworskiej.

Ze stanem technicznym lokali można się zapoznać: 19 czerwca – 14 sierpnia, po uprzednim umówieniu z administratorami Biur Obsługi Klienta w Zarządzie Zasobu Komunalnego lub w spółce Wrocławskie Mieszkania.

Termin składania wniosków o najem pracowni mija 14 sierpnia br. Wnioski należy składać w sekretariacie Wydziału Kultury Urzędu Miejskiego Wrocławia. Wnioski konkursowe oceniać będzie komisja konkursowa, kierując się następującymi kryteriami:

  1. aktywność twórcza, w tym udział w projektach artystycznych związanych z Wrocławiem
  2. dotychczasowe osiągnięcia artystyczne
  3. znaczący, udokumentowany dorobek twórczy
  4. brak możliwości uprawiania działalności twórczej w lokalach lub nieruchomościach, do których składający ofertę konkursową ma aktualny tytuł prawny. 

Jest to druga edycja konkursu na pracownie we Wrocławiu, kolejne planowane są w zależności od posiadanych zasobów lokalowych oraz zapotrzebowania artystów na pracownie.

Organizacją konkursu zajmuje się Wydział Kultury UMW, sprawę prowadzi: Maja Kowalska-Komar, maja.kowalska-komar@um.wroc.pl.

Dokumenty do pobrania

Ogłoszenie konkursowe

Korekta ogłoszenia

Wniosek

Lista lokali – scan pdf

Informacja o konkursie – scan pdf

Informacja o konursie 2 – scan pdf

Zarządzenia o powołaniu Komisji Konkursowej

Zgłoś uwagę