Konkurs na bezzwrotną dotację do 100.000 zł dla organizacji pozarządowych


Uruchomiono nabór projektów dotacyjnych, których celem jest wdrożenie innowacyjnych rozwiązań i pomysłów w zakresie kształcenia ustawicznego osób dorosłych. Jest to duża szansa dla organizacji pozarządowych zarówno tych posiadających doświadczenie w realizacji projektów, jak i tych, które takiego doświadczenia nie posiadają.

Wsparcie finansowe na realizację pomysłów innowacyjnych wynosi do 100.000 zł na organizację (wkład własny nie jest wymagany) i jest udzielany przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o.o. oraz Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego LEWIATAN w ramach projektu „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr POWR.04.01.00-00-I030/15 z dnia 22 czerwca 2016r.

Jeżeli:

  • macie Państwo pomysł na poprawienie lub udoskonalenie obecnie działającego systemu kształcenia ustawicznego dla osób dorosłych w Polsce;
  • macie Państwo ideę, która przełoży się na podniesienie kwalifikacji osób dorosłych;
  • macie Państwo innowacyjną koncepcję szkoleń lub doradztwa;
  • jesteście Państwo rewolucjonistą na polu kształcenia ustawicznego;

I chcecie Państwo otrzymać:

  • bezzwrotne wsparcie finansowe (średnio ok. 65.000 zł przeznaczone na jeden projekt);
  • nieodpłatną pomoc w postaci doradztwa, szkoleń eksperckich, konsultacji ze strony  specjalistów itp;
  • profesjonalną oraz bezpłatną ewaluację swojego pomysłu innowacyjnego;
  • wsparcie organizacyjne podczas wdrażania innowacji i testowania pomysłów.

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w projekcie „Skrzydła dla innowacji przyszłością dojrzałej edukacji” realizowanego w Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa i umowy nr : POWR.04.01.00-00-I030/15 przez Zachodniopomorską Grupę Doradczą Sp. z o. o. i Związek Pracodawców Pomorza Zachodniego Lewiatan.

Nabór wniosków trwać będzie od 28 listopada 2016 r. do dnia 19 grudnia 2016r do godziny 16.00.

Więcej informacji i wszelkie niezbędne dokumenty znajdziecie Państwo na stronie:
www.innowacje.zgd.com.pl.

Zgłoś uwagę