Konferencja: „Osoby z niepełnosprawnością - Dolny Śląsk – 2016”

Odbędzie się w ramach obchodów Światowego Dnia Inwalidy


Wojewódzka konferencja na temat „Osoby z niepełnosprawnością - Dolny Śląsk – 2016”w ramach obchodów 57. Światowego Dnia Inwalidy we Wrocławiu – 2016 pod honorowym patronatem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych- Krzysztofa Stefana Michałkiewicza, Wojewody Dolnośląskiego – Pawła Hreniaka, Przewodniczącego Sejmiku Województwa Dolnośląskiego - Pawła Wróblewskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego - Cezarego Przybylskiego, Przewodniczącego Rady Miejskiej Wrocławia - Jacka Ossowskiego, Prezydenta Wrocławia - Rafała Dutkiewicza.

Zaproszenie:

22 III 2016 wtorek godz. 10.00 – 15.00

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Wrocław, ul. Walońska 3-5, Sala Konferencyjna I p. (dostępne dla osób z niepełnosprawnością).

Program Konferencji:

10.00 – 10.05 Otwarcie Konferencji - Józef Patkiewicz - prezes - Polskie

Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu

10.05 – 10.15 Wystąpienia gości:

- Tadeusz Samborski - Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego

10.15 – 10.40 Występ zespołu perkusyjnego „Q Dobremu" - Środowiskowy

Dom Samopomocy Dolnośląskiego Stowarzyszenia Aktywnej

Rehabilitacji „ART". Przygotowanie - Beata Radzik i Renata Pawłowska

10.40 – 10.50 Wprowadzenie - Józef Patkiewicz - Prezes - Polskie

Towarzystwo Walki z Kalectwem Oddział Wojewódzki we Wrocławiu

10.50 – 11.10 „Konwencja ONZ o prawach osób niepełnosprawnych

w praktyce krajowej, regionalnej i lokalnej” - Sławomir Piechota –

Poseł RP.

11.10 – 11.25 „Sytuacja osób niepełnosprawnych na dolnośląskim rynku

pracy oraz możliwości wsparcia proponowane przez DWUP”

- Ewa Grzebieniak - Dyrektor - Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

11.25 – 11.50 Przerwa - zwiedzanie wystaw

11.50 – 12.05 „Rola samorządu terytorialnego w procesie aktywizacji

społeczno-zawodowej osób niepełnosprawnych"- Paweł Parus -

Pełnomocnik ds. Osób Niepełnosprawnych Marszałka Dolnośląskiego

12.05 – 12.20 „Orzecznictwo Lekarskie w Zakładzie Ubezpieczeń

Społecznych” - Marek Romanowski - Główny Lekarz Orzecznik O/ZUS

we Wrocławiu, Krzysztof Graba - Z-ca Naczelnika Wydziału

Orzecznictwa Lekarskiego i Prewencji O/ZUS we Wrocławiu

12.20 – 12.35 „Współtworzenie przestrzeni przyjaznej, czyli Wrocław

bez barier - Bartłomiej Skrzyński - Rzecznik ds. Osób

Niepełnosprawnych przy Prezydencie Wrocławia

12.35 – 12.50 Chór „Amazonki” - PZERiI Zarząd Okręgowy Wrocław

12.50 – 13.20 Przerwa - zwiedzanie wystaw

13.20 – 13.35 „Osoby niepełnosprawne w działaniach Miejskiego Ośrodka

Pomocy Społecznej”- Andrzej Mańkowski – Z-ca Dyrektora MOPS W-w

13.35 – 14.00 Zespół Słowno-Muzyczny „Bakara”

14.00 – 14.15 „Niepełnosprawni w Oddziale Dolnośląskim PZERiI”

– Michalina Witczak - Przewodnicząca ZO PZERiI-Wrocław

14.15 – 14.25 „Osoby chorujące psychicznie aktywnymi twórcami kultury

Dolnego Śląska" - mgr Anna Jędryczka-Hamera

14.25 – 14.45 Chór „Kuźniczanie”

14.45 – 15.00 Zakończenie Konferencji.

Zgłoś uwagę