Kolejne spotkanie GDS ds. pomocy społecznej

Zaproszenie kierujemy przede wszystkim do wrocławskich organizacji, których główną dziedziną aktywności jest pomoc społeczna.

 

Zapraszamy Państwa na kolejne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. poprawy efektywności pomocy społecznej we Wrocławiu.

W spotkaniach biorą udział przedstawiciele pozarządowych organizacji pomocowych, Banku Żywności we Wrocławiu, pracownicy MOPSu oraz Biura ds. Współpracy z Organizacjami UM Wrocławia. Celem naszych spotkań jest poprawa efektywności pomocy społecznej we Wrocławiu poprzez wymianę doświadczeń, wspólną dyskusję, wdrażanie konkretnych rozwiązań.

  • Termin i miejsce: środa, 11 grudnia 2013, godz. 13.00 (do 15.00)- siedziba Stowarzyszenia KARAN, ulica Skoczylasa 8 Wrocław - Leśnica, karan.wroc.pl/kontakt/

Plan spotkania:

1. Prezentacja założeń, przebiegu oraz osiągnięć Programu Aktywności Lokalnej "Aktywna Leśnica" - programu aktywizacji społecznej ludności Leśnicy.

2. Przykłady dobrych praktyk w Leśnicy w ramach działań Partnerstwa Lokalnego dla Leśnicy

3. Prezentacja działań Stowarzyszenia KARAN

4. Sprawy różne

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 10 grudnia na adres: rafal.florczak@um.wroc.pl

Zapraszamy

Zgłoś uwagę