Stare karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych ważne dłużej

Stare karty parkingowe uprawniające do parkowania na kopertach dla niepełnosprawnych będą ważne nie do 30 listopada, a do 30 czerwca 2015r. – zadecydował Senat. Do tego dnia należy je wymienić. Nowe karty parkingowe wydawane będą najwyżej na 5 lat. O zminie przepisów będą informowały m.in. ulotki rozdawane na parkingach hipermarketów.

 • Stare karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych będą ważne dłużej

  Stare karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych będą ważne do 30 czerwca 2015 roku.

 • Stare karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych będą ważne dłużej

  Stare karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych będą ważne do 30 czerwca 2015 roku.

 • Stare karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych będą ważne dłużej

  Stare karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych będą ważne do 30 czerwca 2015 roku.

 • Stare karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych będą ważne dłużej

  Stare karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych będą ważne do 30 czerwca 2015 roku.

 • Stare karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych będą ważne dłużej

  Stare karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych będą ważne do 30 czerwca 2015 roku.

 • Stare karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych będą ważne dłużej

  Stare karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych będą ważne do 30 czerwca 2015 roku.

 • Stare karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych będą ważne dłużej

  Stare karty parkingowe dla osób niepełnosprawnych będą ważne do 30 czerwca 2015 roku.


– Najkrócej mówiąc chodzi o to, by ułatwić dostęp do miejsc parkingowych tym, którzy najbardziej tego potrzebują. Niebieska karta parkingowa jest dla niepełnosprawnych, którzy o własnych siłach nie mogą dostać się na uczelnie, do urzędu, sklepu czy miejsca pracy – wylicza Bartłomiej Skrzyński, miejski rzecznik osób niepełnosprawnych.

Karty nie dla wszystkich niepełnosprawnych

Zmiany spowodowane są nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym. Nowe przepisy będą obowiązywać od 1 lipca 2015 r. Co ważne, nowa karta nie będzie już przysługiwać osobom z lekkim stopniem niepełnosprawności, a także nie wszystkim osobom z wyższymi stopniami. Nową kartę parkingową będą mogły otrzymać tylko osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności oraz niepełnosprawne dzieci. Stare karty parkingowe, wydane nawet na okres bezterminowy, miały być ważne tylko do 30 listopada 2014r. Jednak Senat zdecydował o wydłużeniu czasu na ich wymianę, aż do 30 czerwca 2015 r. 

– O zmianach chcemy przypomnieć osobom niepełnosprawnym, dlatego w ciągu najbliższych kilku tygodni będziemy weekendy rozdawać ulotki na dużych parkingach w mieście – informuje Paweł Napora, prezes Dolnośląskiego Forum Integracyjnego. Ulotki trafią również do kierowców, którzy bez uprawnień  parkują na kopertach. – Często, gdy pytam się takich kierowców, dlaczego zostawili tu auto słyszę, że to tylko na chwilę. Nie rozumieją, że  przez takie zachowanie niepełnosprawna osoba może nie dotrzeć np. do pracy.

Najważniejsze zmiany:

 • Osoby z orzeczonym przez powiatowy zespół znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej (05-R), neurologicznej (10-N) lub narządu wzroku (04-O) otrzymają nową kartę automatycznie w oparciu o to orzeczenie.
 • Będą mogły ją otrzymać osoby do 16 lat, które nie mają w orzeczeniu określonego stopnia niepełnosprawności. Warunkiem otrzymania karty parkingowej będzie ograniczona możliwość poruszania się.
 • Karty parkingowe otrzymają placówki posiadające samochód do przewozu osób niepełnosprawnych zajmujące się opieką, rehabilitacją lub edukacją, ale będzie ona przypisana do konkretnego pojazdu. Karty będą ważne 3 lata.

Koniec z parkowaniem na „babcię”

Karty parkingowe wydawane będą na czas ważności orzeczenia, jednak na okres nie dłuższy niż 5 lat. Karty zwalniać będą z opłat za dojazd do większości budynków. Ale za nieuprawnione korzystanie (np. na osobę zmarłą) grozi mandat 500 zł i 5 punktów karnych. Dodatkowo sąd może nałożyć grzywnę w wysokości nawet 2 tys. zł.

Jak przekonuje Sławomir Chełchowski z wrocławskiej Straży Miejskiej takich przypadków w ciągu roku może być kilkaset. – Kierowcy muszą pamiętać, że jeżeli zaparkują bez uprawnień na miejscu dla osoby niepełnosprawnej, otrzymają nie tylko mandat, ale również zostaną obciążeni kosztami odholowania pojazdu – wyjaśnia strażnik.

Niepełnosprawni w ścisłym centrum mają problem, ze znalezieniem miejsca do parkowania. – We Wrocławiu problemem nie jest zbyt mała liczba kopert dla niepełnosprawnych. Problemem jest zajmowanie ich przez cwaniaków, którzy na przykład wykorzystują kartę zmarłej babci i parkują w centrum na kopercie – mówi Bartłomiej Skrzyński i dodaje, że nowe karty nie będzie tak łatwo podrobić, jak obecne. Na dokumencie będzie zdjęcie, różne zabezpieczania i co istotne znajdzie się w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK).

Gdzie po kartę parkingową?

Organem wydającym kartę parkingową będzie przewodniczący powiatowego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności – a nie jak dotychczas - Wydział Transportu Urzędu Miejskiego. Od 1 lipca 2015r. po nową kartę należy zgłosić się do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności.

Powiatowy Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności znajduje się przy ul. Strzegomskiej 6, na parterze (budynek Miejskiego Ośrodek Pomocy Społecznej). Zainteresowani przyjmowani są codziennie w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju nr 9. Informacja telefoniczna: 71 78 22 360, 71 78 22 362.

Zerowy abonament we Wrocławiu

Warto przypomnieć, że we Wrocławiu obowiązuje tzw. „zerowy abonament” na miejsca parkingowe dla niepełnosprawnych. Osoby, które kwalifikują się do karty parkingowej, mogą wystąpić do Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta o wydanie dokumentu uprawniającego do bezpłatnego postoju w strefach płatnego parkowania. Co ważne, mogą z niego korzystać nie tylko mieszkańcy Wrocławia, ale osoby studiujące czy dojeżdżające tu do pracy.

Tekst. jr/prw

Zgłoś uwagę