Jubileusz dr Walentyny Wnuk z okazji 50-lecia pracy na rzecz seniorów

Andragog, gerontolog i animator, założycielka pierwszego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Uniwersytecie Wrocławskim, doradca w urzędzie miejskim ds. seniorów, inicjatorka i prowadząca Szkołę Liderów we Wrocławskim Centrum Seniora, współautorka programu Wrocław Miastem Pokoleń. Walentyna Wnuk 26 lutego świętowała jubileusz półwiecza pracy dla seniorów.

  • fot. Tadeusz Wilk

  • fot. Tadeusz Wilk

  • fot. Tadeusz Wilk

  • fot.Tadeusz Wilk


Jubileusz stał się okazją do zainaugurowania cyklu otwartych seminariów dla liderów organizacji senioralnych i osób zajmujących się sprawami ludzi w wieku późnej dorosłości. W związku z tym święto doktor Wnuk odbyło się podczas seminarium pt. „Historyczna perspektywa działań senioralnych we Wrocławiu”. Prowadzący spotkanie, Ewa Rapacz i Robert Pawliszko, zapowiedzieli je jako pierwsze tego typu. 

Ewa Rapacz, niestrudzona pomysłodawczyni wielu imprez we Wrocławskim Centrum Seniora, liderka grupy seniorów o-CAL-eni, podkreśliła, że wśród wielu ludzi, których wkład pracy jest bezcenny w pozytywne przekształcanie myślenia o starzeniu i starości, na szczególne wyróżnienie zasługuje dr Wnuk.

Robert Pawliszko z kolei, nie tylko jako kierownik  WCS, ale przede wszystkim orędownik działań i inicjatyw skierowanych do środowisk senioralnych, wskazał na wyjątkowe zaangażowanie pani Walentyny w edukację i mobilizację do aktywności wrocławskich seniorów, o czym w pełni dowodzi  jej biografia.

W oparciu o wizualną prezentację wspomnień dotyczących działań senioralnych prelegentka, czyli sama jubilatka, przedmiotem seminarium uczyniła trzy obszary zagadnień. W perspektywie historycznych zmian we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku, jakie przeżyła i notuje w swej biografii zawodowej oraz prywatnej, wspomnienia oparła na założeniach stymulacji i mobilizacji do aktywności wrocławskich seniorów: profilaktyce gerontologicznej (kampanie  edukacyjne i społeczne oraz aktywizacja środowiskowa i poradnictwo) i postulowaniach zmian w polityce społecznej.

Uczestnicy seminarium: przyjaciele, współpracownicy oraz reprezentanci środowisk senioralnych, w tym klubów seniora, uniwersytetów Trzeciego Wieku i grup działających we Wrocławskim Centrum Seniora (Panie Niespodzianki, Kreatywni, o-CAL-eni), przedstawiciele urzędów i instytucji, oprócz części oficjalnej, mieli okazję osobiście podziękować i złożyć gratulacje doktor Wnuk. Uroczystość uświetnił poczęstunek z jubileuszowym tortem oraz muzyczna oprawa, w której wystąpili: Jarosław Zawartko (wykonał „Uliczkę” i „Gdybym był bogaczem”) oraz Młodzieżowa Akademia Musicalowa z Akademii Muzycznej we Wrocławiu, prezentująca się zarówno śpiewająco, jak i tanecznie z programem: „Powróćmy jak za dawnych lat”, „Nie ma jak pompa”, „Wolność”, „Do grającej szafy grosik wrzuć”.

Biograficzne spotkania w formule gawędy, splataniu się życia zawodowego z osobistym, zgodnie z zamierzeniem organizatorów, znajdą się w kalendarzu wydarzeń Wrocławskiego Centrum Seniora na stałe.

Zgłoś uwagę