Basket Kids: bezpłatne pokazowe zajęcia dla dzieci

Basket Kids: bezpłatne pokazowe zajęcia dla dzieci

Basket Kids to ogólnopolska szkółka prowadząca zajęcia ogólnorozwojowe z elementami koszykówki dla dzieci w wieku 2-8 lat. Kadrę stanowią certyfikowani instruktorzy koszykówki i animatorzy zabaw dla dzieci, którzy mają predyspozycje i są przeszkoleni do pracy z dziećmi.

Bezpłatne zajęcia pokazowe

Odbywają się w poniedziałki w szkole podstawowej nr 1 przy ul. Nowowiejska 78 o godz. 17.30 (2-4 lata) i 18.30 (5-7 lat) oraz w sobotę w godzinach 13.30  grupa 6-8 lat w Hali sportowej IX Liceum Ogólnokształcącego przy ul. Piotra Skargi 31.

Zajęcia w Basket Kids mają na celu: zapewnienie harmonijnego rozwoju psychofizycznego dzieci, nauczenie najmłodszych współdziałania w zespole oraz sumienności, dostarczenia im niezbędnych wiadomości i umiejętności służących zdrowiu i sprawności fizycznej, przygotowanie do samodzielnego planowania własnej aktywności fizycznej. 

Informacje: tel. 601 532 040, e-mail: wroclaw@basketkids.pl.

Terminy Basket Kids: bezpłatne pokazowe zajęcia dla dzieci

Lokalizacja

Hala sportowa IX Liceum Ogólnokształcącego

Piotra Skargi 31,  Wrocław

Komentarze