Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych – szkolenie i warsztaty

Towarzystwo Amicus zaprasza organizacje pozarządowe do Wrocławia na bezpłatne szkolenie15 i 16 listopada związane z funduszami europejskimi. Włącz się do gry! 


15 listopada 2016 (10.00-16.30) szkolenie pt. „Włącz się do gry! Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych”.

16 listopada 2016 (9.00 -16.00) odbędą się warsztaty tematyczne w zakresie:

- Wsparcia dla grup defaworyzowanych (gr. I)

- Tworzenia projektów partnerskich (gr. I)

Warsztaty odbywają się równolegle, więc jedna osoba może wziąć udział w jednym warsztacie.

 Podczas szkolenia 15 listopada omówimy programy operacyjne pod kątem dostępności dla organizacji pozarządowych, przekażemy informacje dotyczące zmian w stosunku do perspektywy finansowej 2007-2013, a także przedstawimy przykłady przedsięwzięć realizowanych przez trzeci sektor w obecnej perspektywie. Przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Departamentu EFS oraz Punktów Informacyjnych FE przekażą najbardziej aktualne informacje nt. planowanych konkursów.

Warsztaty to spotkanie w mniejszej grupie, praca metodami aktywnymi, możliwość dogłębnego omówienia tematu, skonsultowania własnej koncepcji projektu, wymiany doświadczeń z innymi osobami uczestniczącym w warsztacie.

Aby się zapisać na szkolenie należy się zarejestrować na platformie projektu www.ckngo.pl i wypełnić formularz zgłoszeniowy.

Istnieje możliwość zapisania się na konsultacje indywidualne, które odbędą się po zakończonym szkoleniu, lub w umówionym terminie!

Szkolenia poprowadzą wykwalifikowani trenerzy/doradcy, mający doświadczenie m.in. jako trenerzy Regionalnych Ośrodków EFS w latach 2009-2014.

Wydarzenia te to pierwsze z cyklu ogólnopolskich działań edukacyjnych na temat możliwości aplikowania o fundusze europejskie przez organizacje pozarządowe w perspektywie 2014-2020, w ramach projektu "Fundusze Europejskie dla organizacji pozarządowych w Polsce" który jest realizowany na zlecenie Ministerstwa Rozwoju przez Towarzystwo Amicus.

Projekt jest współfinansowany ze środków Funduszu Spójności Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 przyznanych w wyniku konkursu dotacji na działania edukacyjne dotyczące Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Zgłoś uwagę