dzwonek - komunikaty

Strona z informacjami dla dyrektorów i administracji szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Miasto Wrocław


Strona jest niedostępna z podstawowego menu serwisu.

Proszę nie rozpowszechniać adresu tej strony ani nie publikować go na stronach ogólnie dostępnych.  

Komunikat:

Prezentacja: "Nowe zasady wywozu śmieci w placówkach oświatowych" - plik w formacie .ppt

Załącznik nr 1 wykresu Gantta - informacja o dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Załącznik nr 2 do wykresu Gantta - wniosek o ustalenie dni wolnych do odpracowania

 

-----------------------------------------------


System Informacji Oświatowej - zmodernizowany:

 

-----------------------------------------------

System Informacji Oświatowej - "stary":


-----------------------------------------------

Konkursy dla szkół i placówek:


-----------------------------------------------
 
Różne formularze i przykłady dokumentów dla wszystkich szkół i placówek oświatowych:


  Niebieskie Karty - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie-procedury:

  1. Wzory druków:
-----------------------------------------------

Formularze dotyczące dyrektorów szkół i placówek:  

-----------------------------------------------

Prezentacje:

  • Konferencja dyrektorów wrocławskich jednostek oświatowych Miłocin 13-16.06.2016 r.

1. Konferencja dyrektorów Miłocin 2016

2. Informacje Działu Planowania Budżetu

3. Wrocławska Koncepcja Edukacyjna - Talent

4. The World Games 2017

5. British Council

6. Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny


  • Konferencja dyrektorów wrocławskich szkół i placówek oświatowych - luty 2016
  • Konferencja dyrektorów wrocławskich szkół i placówek oświatowych - CKU 16-18 listopada 2015 r.
  1. WCRS Wydarzenia i projekty w roku szkolnym 2015/2016
  2. Budżet oświaty
  3. Organizacja kształcenia i wychowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej
  4. Edukacja bez barier w edukacji przedszkolnej 2014-2020
  5. WCDN - Aktualności i Zmiany
-----------------------------------------------
 

Dla szkół ponadgimnazjalnych - wzory tabel do pobrania, wypełnienia i przekazania zgodnie z harmonogramem ujętym w wykresie Gantta:

 

-----------------------------------------------
Zgłoś uwagę