o dniu życzliwości

Dzień Życzliwości to mnóstwo spotkań, rozmów i akcji specjalnych. Poznasz nowych ludzi i podyskutujesz na ważne tematy.

Rusz się z kanapy i sprawdź, co zaplanowaliśmy w tym roku!

Zobacz kalendarz wydarzeń
Dzień Życzliwości

Idea

dz_slider0221 listopada 2015 roku, na całym świecie, już po raz  43 obchodzony będzie  World hello day.

Uchwalony w roku 1973 w Stanach Zjednoczonych, jako wezwanie do pokoju, we Wrocławiu obchodzony jest od 10 lat  pod nazwą Dnia Życzliwości i propaguje pozytywne postawy w relacjach międzyludzkich takich jak: wzajemny szacunek, tolerancja, chęć niesienia pomocy i  działania na rzecz innych.

Hello, uśmiechnij się! Wzmocnij jasną stronę świata! Dołącz do wielomilionowego grona entuzjastów, którzy dbają o lepsze jutro! To główna idea działań podejmowanych w ramach obchodów tego dnia.

Zapraszamy – 21 listopada 2015 znajdź się wśród życzliwych we Wrocławiu! Daj wyraz swojemu poparciu dla idei pokoju na świecie.

Wrocław miastem ludzi życzliwych! Dołącz do nas

W tym roku skupiamy się na życzliwości ogółem, nasze hasło brzmi „Znajdź się wśród życzliwych!”. Namawiamy do wzajemnego szacunku, uśmiechu i dobrej zabawy, która wsparta będzie wszechobecną życzliwością. Ważne są drobne gesty, jak podanie ręki potrzebującemu, ustąpienie miejsca w autobusie, bezinteresowny uśmiech do ludzi na ulicy, zaparzenie komuś kawy, pomoc w nauce. Codzienne gesty, które tworzą wokół nas wyjątkową atmosferę szacunku i życzliwości.

Zaproszenie

Zapraszamy Państwa do włączenia się w naszą akcję. Mogą to Państwo zrobić na wiele sposobów i tylko od Państwa pomysłowości zależy, jakie działania podejmą Państwo aby zbliżyć pokolenia. Jesteśmy przekonani, że taka forma współpracy umocni Państwa pozytywny wizerunek, a udział w akcji może przyczynić się do kształtowania pozytywnych postaw społecznych. O wszelkich działaniach z okazji Dnia Życzliwości informujemy na stronie – www.dzienzyczliwosci.pl, która jest szeroko promowana.

Znajdź się wśród życzliwych!


The Idea

On 21 November, 2015 the World Hello Day will be celebrated worldwide for the 43th time.

Established in 1973 in the United States as a call for peace, it has been celebrated in Wroclaw for 10 years under the name of Day of Kindness, to promote positive attitudes in interpersonal relations such as mutual respect, tolerance and willingness to help others.

Hello, smile! Strengthen the bright side of the world! Join the millions of enthusiasts who care for a better tomorrow! – this is the main idea of the activities undertaken to celebrate this day.

Join us on 21 November, 2015 and be among the well-wishers of Wroclaw! Express your support for the idea of promoting peace in the world.

Wroclaw, a city of friendly people! Join us

In previous years, we shared our positive energy and smile, fought intolerance and united different generations. This year, we are focusing on kindness in general. Our slogan is „Be among the well-wishers”. We promote mutual respect, smile and having fun, all of which kindness encourages so much. We stress the importance of small gestures such as giving a hand to those in need, giving your seat on a bus to someone, having a sincere smile for people in the street, making somebody a cup of coffee or offering your help in studying. Everyday gestures create a special atmosphere of respect and kindness.

aktualności

Dzień Życzliwości 2015. Dziesiąta edycja za nami! Zobacz relację

To był wyjątkowy dzień! Rozpoczęliśmy go od happeningu na wrocławskim Rynku, gdzie rozdawaliśmy darmowe uściski, tańczyliśmy w rytm afrykańskich bębnów, na których przygrywał nam zespół Foliba, dzieliliśmy się drobnymi upominkami i rozdawaliśmy kolorowe balony. To był wstęp do głównych obchodów, które od godziny 16:00 przeniosły się pod Halę Stulecia.

Andrzej Tylkowski: „Najbardziej życzliwi wobec siebie będziemy, gdy będziemy potrafili sobie odpuścić”

Od dziesięciu lat Wrocław regularnie wypełnia się kolorowymi plakatami, balonami, pocztówkami z hasłami Dnia Życzliwości. Za ilustracje tych haseł każdego roku odpowiada ten sam człowiek – Andrzej Tylkowski – artysta i współzałożyciel wydawnictwa Ilustris.

co się będzie działo?

Dzień Życzliwości to mnóstwo spotkań, rozmów i akcji specjalnych. Poznasz nowych ludzi i podyskutujesz na ważne tematy.

Rusz się z kanapy i sprawdź, co zaplanowaliśmy w tym roku!

Zobacz kalendarz wydarzeń
Dzień Życzliwości