Wolne miejsca w żłobkach

W żłobkach niepublicznych z dofinansowaniem miejskim.


Familijny Żłobek przy ul. Kowalskiej

W terminie od 20 do 23 czerwca 2017 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do Familijnego Żłobka przy ul. Kowalskiej 60 na jedno wolne miejsce, dotowane przez Gminę Wrocław.
Wolne miejsce będzie dostępne od 1 lipca do 31 sierpnia 2017 r. Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 26 czerwca o godz. 12.00.

Protokoły zgłoszenia dziecka składać należy osobiście w siedzibie Dolnośląskiego Oddziału Fundacji Familijny Poznań przy ul. Złotostockiej 21a w godzinach 8.00-16.00.
Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 533 317 956.

Klub Maluszka u Puchatka, ul. Stawowa

W terminie od 13 do 19 czerwca 2017 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do KLUBU MALUSZKA U PUCHATKA MONIKA NAJDUCH UL. STAWOWA 23 50-018 WROCŁAW na jedno wolne miejsce dotowane przez Gminę Wrocław. 

Wolne miejsce będzie dostępne od 1 lipca.

Wniosek pobrać można na stronie internetowej WWW.UPUCHATKA.PL

Składanie wniosków: placówka ul. Stawowa 23 we Wrocławiu, w dniach 13.06.2017 r. do 19.06.2017 r.

w godzinach od 7:00 do 17:00 w dni robocze.

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną 27 czerwca, o godz. 15.00. Pojawią się na tablicy ogłoszeń w placówce. 

Informacje dotyczące rekrutacji można uzyskać pod nr. tel. 720-800-625

Zgłoś uwagę