Wolne miejsca w żłobkach

W żłobkach niepublicznych z dofinansowaniem miejskim.


W terminie od 1 do 6 grudnia Niepubliczny Żłobek Klub Maluszka Cztery Słonie przy ul. Filipińskiej 18 prowadzi dodatkową rekrutację na 1 wolne miejsce doninansowane przez Gminę Wrocław.

Ogłoszenie wyników 7 grudnia. Termin uczęszczania dziecka do żłobka od 7/8 grudnia 2016 roku.

Szczegóły, cennik i dokumenty do pobrania są na stronie www.czteryslonie.com.pl, informacje o wynikach będą na stronie internetowej placówki i w żłobku.

W terminie od 9 do 14 grudnia 2016 r. odbędzie się rekrutacja uzupełniająca do Familijnego Żłobka przy Placu Zgody 3/Ia na jedno wolne miejsce dotowane przez Gminę Wrocław. 

Wyniki rekrutacji ogłoszone zostaną w dniu 19 grudnia 2016 r. o godz. 12:00. 

Protokoły zgłoszenia dziecka składać należy osobiście w siedzibie Familijnego Wrocławia przy ul. Złotostockiej 21a w godzinach 8:00-16:00.

Informacji dotyczących rekrutacji można uzyskać pod numerem telefonu 533 317 956.

Zgłoś uwagę