DGS ds. lokali użytkowych dla NGO - relacja

Relacja ze spotkania


10 października 2013, godz. 10.00 – 12.00, Stowarzyszenie Tratwa / Zajezdnia – ulica Legnicka 65

 W dniu 10 października 2013 r. w godz. od 10.00 do 12.00 w siedzibie Stowarzyszenia Tratwa – Pracownia Projektów Międzukulturowych Zajezdnia odbyło  się z inicjatywy Rzecznika ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia, Stowarzyszenia Tratwa, Fundacji Umbrella inauguracyjne spotkanie Grupy Dialogu Społecznego ds. lokali użytkowych dla NGO.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele następujących organizacji pozarządowych / podmiotów:

 1. Stowarzyszenie Tratwa
 2. Stowarzyszenie Pomysł na Życie
 3. Fundacja Eudamonia
 4. Fundacja In Posterum
 5. Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych
 6. Fundacja Umbrella
 7. Centrum Praw Kobiet
 8. Towarzystwo Rozwoju Rodziny
 9. Biuro ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miejskiego  Wrocławia
 10. Zarząd Zasobu Komunalnego (zastępca dyrektora Anita Białowąs, Lucyna Betta – kierownik działu lokali użytkowych)

9. Fundacja Społecznych Kuratorów Sądowych "Dajmy Szansę"

Spotkanie poprowadzili: Robert Drogoś – Stowarzyszenie Tratwa, Dominik Golema - Rzecznik ds. Dialogu Społecznego Urzędu Miejskiego Wrocławia.

 Cele spotkania:

Powołanie Grupy Dialogu Społecznego ds. lokali użytkowych dla NGO.

Diagnoza problemów związanych z podjętą tematyką. Ustalenie potrzeb i pierwszych zadań do pracy w ramach GDS.

Ustalenie trybu i formuły spotkań, organizacji pracy.

 

Przebieg spotkania:

 1. Przedstawienie założeń dotyczących formuły GDS oraz konkretnie GDS ds. lokali użytkowych dla NGO.
 1. Autoprezentacja uczestników spotkania – osiągnięcia, działania, oczekiwania, potrzeby.
 1. Ewidencja problemów, wspólna rozmowa UM – NGO, stworzenie katalogu ważnych spraw i tematów do analizy i pracy GDS.

Konkluzje, najważniejsze ustalenia:

 • W ramach dyskusji ustalono szereg zagadnień problemowych

a) Plany inwestycyjne miasta w lokale użytkowe dla NGO na potrzeby dużych projektów

b) Wspólne przestrzenie / centra na potrzeby NGO

c) Przestrzenie magazynowe dla NGO

d) Lokale dla NGO z innych zasobów niż Gminy Wrocław – wymiana informacji

e) Działalność gospodarcza w lokalach udostępnionych przez Gminę Wrocław

f) Podnajem lokali (odpłatny)

g) Podatek Vat

h) Remonty lokali

i) Wkład własny

j) Odbiór remontowanego lokalu

k) Wydatki na media na przełomie roku

l)  Realizowanie projektów dofinansowanych z innych źródeł w lokalu Gminy Wrocław

m) Procedura przyznawania i oczekiwania na lokale

n)  Uproszczenie zasad współpracy

o) Okresy karencji w opłacie czynszu ze względu na poniesione koszty remontu

p) Wynajmowanie lokalu a regulowanie zobowiązań

q) Tytuł  do lokalu – od najmu do własności, dłuższe stabilizacyjne umowy

r) Wykup lokalu przez NGO

 1. Tryb i organizacja pracy:
  • Koordynatorem GDS ds. lokali użytkowych dla NGO jest Stowarzyszenie Tratwa – Robert Drogoś.
  • Założono, że efektywną formą działania i podejmowania ustaleń będzie praca w wąskiej, zamkniętej grupie bądź powołanych zespołach roboczych zainteresowanych organizacji. Koordynator bądź koordynatorzy zespołów, mogą podjąć  decyzję o poszerzeniu grupy bądź zespołu.
  • Ustalono, że następne spotkanie GDS odbędzie się  28 października 2013 roku.
  • Wyrażono potrzebę spotkania z przedstawicielami UM, zarządców w sprawach istotnych dla tematyki GDS.

 

Na tym spotkanie zakończono.

Rafał Florczak (BWO)

Wrocław - 15.10.2013


Grupy Dialogu Społecznego (GDS):  propozycja i zaproszenie do dialogu wystosowana przez UM Wrocławia / Rzecznika ds Dialogu Społęcznego.

Ideą tematycznych (obszary zgłaszane przez organizacje), mieszanych grup (NGO -  pracownicy UM Wrocławia) jest prowadzenie dialogu, diagnoza, ale tez rozwiązywanie problemów, poprawa efektywności działania i współpracy w różnych obszarach życia społecznego we Wrocławiu.

Dotychczas zainicjowano spotkania grup ds. kultury oraz pomocy społecznej.

Planowane są następne.

 
 

 

Zgłoś uwagę