Cmentarz św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida - dojazd, parkowanie

W dniu 25 października 2015 r. dla potrzeb kiermaszu świątecznego zamyka się dla ruchu kołowego ulicę Bujwida na odcinku od ulicy Sopockiej do wjazdu na teren ogródków działkowych. 


W dniach 31 października i 1 listopada 2015 r. zamyka się dla ruchu kołowego następujące ulice:

-     Bujwida, na odcinku od ulicy Sienkiewicza do wjazdu na teren ogródków działkowych,

-     Sopocką,

-     Liskego,

-     Czerwonego Krzyża.

Zgłoś uwagę